adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

042 03 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

fax:

+421 (0)55 6227134

email:

predstaveni@ktfke.sk


22.05.2022
novinky

Leto klope na dvere, blížia sa letné prázdniny, čas dovoleniek, nových zážitkov, výletov, táborov... Aj my v kňazskom seminári pokračujeme po dvojročnej prestávke ďalším ročníkom úspešného tábora pod názvom „Miništrantská univerzita”. Tohto roku sa uskutoční v termíne od 11. – 15 júla v Obišovciach v Pútnickom dome bl. Anny Kolesárovej. Pozvaní sú miništranti (chlapci) Košickej arcidiecézy, ktorí nasledujúci školský rok budú na druhom stupni ZŠ, teda v júni 2022 ukončia 4. / 5. / 6. / 7. / 8. ročník. Miništrantská univerzita sa začí ...(celý článok)


20.05.2022
novinky

Prvé ráno v Ríme sme začali svätou omšou. Po nej sme sa naraňajkovali a vybrali sa na vlak, ktorý nás zaviezol až do srdca Ríma. Prvé nádychy rímskeho vzduchu boli pre poniektorých naozaj prvé a oči niektorých sa po prvý raz zahľadeli na kupolu baziliky sv. Petra, ktorá sa vypínala v diaľke. Nastúpili sme na známu autobusovú linku č. 64 a spoza okien sme sledovali rímske ulice. Vystúpili sme pred Kapitolom, ktorý nás zaujal svojou majestátnosťou. Počas výkladu o. Juraja o tomto mieste i o iných, kam naše kroky povedú, sme si ani akoby nevšímali čulý do ...(celý článok)


SEMINÁR NE/MÁ TALENT
Ondrej Martinkovič
10.05.2022
novinky

Dňa 8. mája 2022 kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach otvoril svoje brány pre verejnosť. V už tradičnom termíne Nedele Dobrého Pastiera sa po dvojročnej pauze opäť konal deň otvorených dverí s podtitulom „Seminár ne/má talent“. Na slávnostnej svätej omši sa okrem farníkov, známych a rodinných príslušníkov bohoslovcov zúčastnili aj viacerí kňazi so svojimi miništrantmi. Rektor seminára. o. Štefan Novotný ich v príhovore povzbudil: „Boh k nám hovorí, pretože nás má veľmi rád, avšak to dôležité je načúvať Jeho hlasu ...(celý článok)


Púť do Talianska
Jaroslav Grocký
10.05.2022
novinky

Nedeľa Božieho milosrdenstva bola dňom, kedy sme začali našu púť do Talianska. A ako inak začať túto púť, ak nie prosbou o Božie požehnanie pri sv. omši. Tú sme slávili v našej seminárnej kaplnke už o 5:00 ráno a po sv. omši sme sa vybrali k autobusu a začali sme naše dlhé putovanie. ...(celý článok)


12.03.2022

Humanitárne ubytovanie v kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach sa v uplynulom týždni rozrástlo na 60 osôb. Seminár vyčlenil k dispozícií 21 izieb, sedem dvojlôžkových, desať trojlôžkových a štyri sú štvorlôžkové , kde pre všetkých je k dispozícii internetové pripojenie. Vytvorila sa tu komunita, ktorá sa vzájomne podporuje a ak sa nejaké izby uvoľnia, ešte v ten deň sú do večera obsadené, pretože tí čo odchádzajú odporúčajú túto pohostinnosť ďalším utečencov . Bohoslovci sa ako dobrovoľníci výraznou mierou podie ...(celý článok)


05.03.2022

V sobotu 5.marca navštívil košický arcibiskup Mons. Bernard Bober priestory Kňazského seminára sv. Karola Boromejského, kde za posledných päť dní po úteku z Ukrajiny našlo nocľah už 104 ľudí, predovšetkým mamičiek s deťmi, v týchto chvíľach ich je niečo cez 60. Ľudia priebežne prichádzajú, niektorí zostávajú iba na jednu noc, ale napĺňajú sa aj počty tých, ktorí chcú zostať dlhšie. Seminár vyčlenil 21 dvoj-, troj- a štvorlôžkových izieb. O priebeh prijímania utečencov, ich prevoz, zabezpečenie stravy a prípravu izieb sa stará vicerektor sem ...(celý článok)


02.03.2022
slávnosť

Kostol sv. Antona Paduánskeho v Košiciach bol v sobotu, 26. februára 2022 svedkom udalosti, pri ktorej košický pomocný biskup, Mons. Marek Forgáč, ustanovil ôsmich bohoslovcov Košickej arcidiecézy na službu lektorov a akolytov. Deň predtým sa na rovnakom mieste konala slávnosť, pri ktorej rožňavský biskup, Mons. Stanislav Stolárik, ustanovil jedného bohoslovca Rožňavskej diecézy do služby akolytu. Rektor kňazského seminára v úvode sobotnej slávnosti povedal, že napriek ťažkej situácii spojenej s vojnovým konfliktom u našich východných susedov je dnešn ...(celý článok)


27.11.2021
novinky

Cirkevný rok sa končí a my začíname advent, ktorý je prvým obdobím nového liturgického roka. Obdobie adventu nás má najmä duchovne pripraviť na sviatky narodenia Mesiáša. Slovo advent pochádza z latinského slova adventus a znamená príchod. Očakávame druhý Kristov príchod. Advent nám totiž pripomína, že Kristus už raz prišiel, ale príde ešte raz. Príchod Krista sa má, teda diať v našich srdciach. Aj, keď tohto roku nemáme možnosť prísť na svätú omšu, predsa slávme advent s radosťou, pretože o tom je advent. Je o radostnom očakávaní Radosti, Rad ...(celý článok)


16.11.2021
slávnosť

4. November je dňom spomienky na patróna nášho kňazského seminára – sv. Karola Boromejského. V tomto roku sme mohli odpustovú sv. omšu opäť sláviť v seminárnom kostole spolu s veriacimi. Hlavným celebrantom našej slávnosti bol košický arcibiskup Mons. Bernard Bober. Ten vo svojej homílii osobitne povzbudil nás – bohoslovcov, v našom povolaní. Za príklad dobrého pastiera nám dal práve nášho patróna Karola Boromejského, ktorý bez váhania ponúkol celý svoj život do služby Kristovi. Otec arcibiskup pri tejto príležitosti zároveň pred sv. omšou po ...(celý článok)


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič