adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

042 03 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

fax:

+421 (0)55 6227134

email:

predstaveni@ktfke.sk


19.07.2019
Miništrantská univerzita 2019

Záver ... v dnešný posledný deň našej Miništrantskej univerzity sme začali tradičným budíčkom, po ktorom nasledovala ranná rozcvička ...

...(celý článok)


18.07.2019
Miništrantská univerzita 2019

Ráno dnešného dňa sa nieslo opäť v tradičnom duchu. Začali sme ho budíčkom, po ktorom nasledovala rozcvička. Pokračovali sme duchovnou rozcvičkou, spoločnou modlitbou v kaplnke ...

...(celý článok)


17.07.2019
Miništrantská univerzita 2019

Dnešné ráno bolo špeciálne. Začínali sme budíčkom, po ktorom však nenasledovala rozcvička, ale priamo sme sa presunuli do kaplnky, kde sme zverili tento deň do modlitby ...

...(celý článok)


17.07.2019
Miništrantská univerzita 2019

Nasledujúci 2. deň, ktorého sme sa dočkali ... utorok ráno ... a aj napriek tomu, že spať sa nám nechcelo, začínali sme deň budíčkom, po ktorom podľa hesla „V zdravom tele zdravý duch.“ nás čakala krátka rozcvička ...

...(celý článok)


15.07.2019
Miništrantská univerzita 2019

Pondelok ... 13:50 ...zamknuté dvere na Hlavnej 89 ... netrpezlivý „dav“ pred nimi. Bohoslovci za dverami odhadujú, kto sa teší viac ... deti očakávajúce týždeň plný zážitkov, alebo rodičia ktorí si trochu oddýchnu. Začal sa nový ročník Miništrantskej univerzity v Kňazskom seminári svätého Karola Boromejského v Košiciach.

...(celý článok)


31.05.2019
novinky

V mene celej redakčnej rady časopisu Boromeo ďakujem všetkým čitateľom nášho časopisu za vyjadrenú priazeň a podporu. Zároveň ďakujem aj tým, ktorí ste sa zapojili do súťaže a zaslali ste nám správne odpovede.

...(celý článok)


19.05.2019
slávnosť

Ako je to už dobrým zvykom, Nedeľa Dobrého Pastiera patrí v našom kňazskom seminári Dňu otvorených dverí. Ten tohtoročný sa niesol v duchu biblického citátu „Dobrý pastier položí svoj život za ovce“ (Jn 10, 11b) a tiež sme venovali pozornosť sv. košickým mučeníkom, keďže sa pripravujeme na slávenie 400. výročia ich mučeníckej smrti.

...(celý článok)


Deň otvorených dverí
Jaroslav Grocký
17.04.2019
novinky

Tak ako po minulé roky, tak aj tento rok pre vás otvárame brány nášho kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach a pozývame vás na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.

Čakáme vás tradične na 4. veľkonočnú nedeľu - Nedeľu Dobrého Pastiera - tohto roku 12. mája.

Začneme sv. omšou v seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho, ktorej bude predsedať Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup - metropolita.

Po sv. omši všetkých pozývame na obed - nebojte sa, ujde sa každému. V čase medzi sv. omšou a hlavným programom si môžete prejsť ...(celý článok)


17.04.2019

Blížia sa letné prázdniny a s nimi je spojený čas dovoleniek, výletov a táborov. Aj my v kňazskom seminári pokračujeme ďalším ročníkom úspešného tábora pod názvom „Miništrantská univerzita“. Tohto roku sa uskutoční v termíne od 15. – 19. júla 2019. Pozvaní sú všetci miništranti (chlapci) Košickej arcidiecézy, ktorí nasledujúci školský rok budú na druhom stupni ZŠ, teda v júni 2019 ukončia 4. / 5. / 6. / 7. / 8. ročník.

Miništrantská univerzita sa začína registráciou v priestoroch Kňazského seminára sv. Karola Boromejs...

...(celý článok)


05.03.2019
slávnosť

V sobotu 23. februára 2019 sa konala v seminárnom kostole slávnosť udelenia ministérií lektorátu a akolytátu. Štyria bohoslovci tretieho ročníka boli ustanovení do služby lektora a dvaja bohoslovci štvrtého ročníka boli ustanovení do služby akolytu. Tieto ministéria (služby) im udelil biskup Mons. Marek Forgáč. Lektor je ustanovený na úlohu, ktorá mu je vlastná: v liturgickom zhromaždení čítať Božie slovo. Preto nech číta vo svätej omši a pri iných posvätných obradoch lekcie (ale nie evanjelium). Akolyta je ustanovený pomáhať diakonovi a slúžiť kň ...(celý článok)


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič