adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

042 03 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

fax:

+421 (0)55 6227134

email:

predstaveni@ktfke.sk


10.04.2018
aktivity bohoslovcov

Každý rok je zvykom, že sa na nedeľu Dobrého Pastiera otvoria dvere seminára pre všetkých ľudí, ktorí tu bežne prísť nemôžu. Ani tento rok nebude žiadnou výnimkou a 22. apríla 2018 sa brány Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach otvoria pre každého, kto príde. Začíname o 11.00 sv. omšou. ...(celý článok)


09.04.2018
aktivity bohoslovcov

Ako po minulé roky aj tento rok kňazský seminár organizuje ďalší ročník letného tábora pod názvom „Miništrantská univerzita“, ktorý sa uskutoční v termíne 16.7. – 20.7.2018 , na ktorý sú srdečne pozvaní miništranti (chlapci) Košickej arcidiecézy vo veku 10 – 14 rokov . ...(celý článok)


15.03.2018
víkendovka

Raz za semester má každý ročník možnosť ísť na víkendový pobyt mimo seminára. Aj my, druháci a tretiaci, sme túto možnosť využil a spoločne s rektorom Štefanom Novotným sme sadli do auta a vybrali sa smerom do obce Lúčka vo farnosti Lipany. ...(celý článok)


15.03.2018
víkendovka

Cez víkend od 9. do 11. 3. 2018 sme sa vybrali ako ročník na výlet. Cieľom bola lukratívna destinácia - farnosť Ražňany. Už prvý dojem, ktorý na nás táto obec spravila, bol predzvesťou, že tu prežijeme zaujímavých pár dní. ...(celý článok)


27.02.2018
slávnosť

V sobotu 24.2.2018 sme my štvrtáci prijali ministérium akolytátu a bratia tretiaci ministérium lektorátu. Mnohí ľudia nevedia ani čo to ten „lektorát“ či „akolytát“ je. V skratke povedané ide o službu v spoločenstve a pre spoločenstvo. Služba lektora, ako toho kto Božie slovo číta na bohoslužbách, alebo aj v súkromí, ale hlavne Božím slovom sa živí a šíri ho ďalej. A služba akolytu, ako toho, ktorý pomáha pri Pánovom oltári diakonom a kňazom pri liturgických úkonoch. ...(celý článok)


21.02.2018
duchovná obnova

Tretí februárový víkend, čiže od 16. do 18. februára sme v seminári mali pravidelnú mesačnú duchovnú obnovu. Tento mesiac bol netradičný, keďže namiesto jedného hosťa boli prítomný dvaja. Na prednáške v piatok večer sa nám vdp. Marek Kunder snažil vysvetliť Fatimské posolstvá, ktoré sa konali od mája do októbra vždy 13. V sobotu sme mali zasa dve prednášky s vdp. Imrichom Degrom, exorcistom košickej arcidiecézy a zároveň učiteľom na teologickej fakulte. ...(celý článok)


06.02.2018
aktivity bohoslovcov

Malá portugalská dedinka Fatima sa vďaka Cirkvou uznaným zjaveniam Panny Márie stala známou a významnou pre celý svet. Keďže minulý rok uplynulo sto rokov od týchto udalostí naskytla sa vhodná príležitosť navštíviť toto pútnické miesto.
...(celý článok)


26.01.2018
novinky

Všetci súťaživí čitatelia nášho seminárneho časopisu Boromeo si prišli na svoje aj v poslednom vydaní. Okrem štandardnej súťaže bola súčasťou aj súťaž, ktorá bola vytvorená pri príležitosti 20. výročia vzniku časopisu. ...(celý článok)


24.01.2018
slávnosť

22. 1. 2018 (pondelok) sme v našom malom seminárnom spoločenstve spoločne oslávili 10. výročie konsekrácie našej kaplnky . Túto našu slávnosť sme slávili slávnostnou svätou omšou, ktorá sa začala o 06:40 hod. Počas svätej omše nás svojím spevom sprevádzala a duchovne obohatila naša schola cantorum. Počas sv. omši v homílii sa nám prihovoril náš špirituál Peter Ceľuch.
...(celý článok)


22.01.2018
duchovná obnova

Cez víkend od 19. do 21. januára sme v seminári ako každý mesiac absolvovali duchovnú obnovu. V mesiaci január prijal pozvanie vdp. Jozef Dronzek, prešovský dekan. Hlavná téma duchovnej obnovy bola otázka, ktorú nám položil o. Jozef : „Vedieš duchovný život?“ ...(celý článok)


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič