adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

042 03 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

fax:

+421 (0)55 6227134

email:

predstaveni@ktfke.sk


NAJNOVŠIE:

Deň otvorený dverí
Jakub Pichoňský
19.04.2016
slávnosť

Ako je dobrým zvykom, aj tohto roku sme na Nedeľu Dobrého pastiera v našom košickom kňazskom seminári dokorán otvorili dvere. Všetko sa začalo slávnostnou svätou omšou o 11.00 hodine, ktorú celebroval pastier našej arcidiecézy Mons. Bernard Bober. Otec arcibiskup sa v homílii osobitne prihovoril nám seminaristom a povzbudil nás, aby sme každý deň budovali živé priateľstvo s Ježišom a nechali sa ním permanentne formovať, lebo jedine priateľstvo s Kristom a životodarná sila jeho prítomnosti nás môžu zachovať pre jeho službu. Na záver homílie otec arcibisku ...(celý článok)


Študentská kvapka krvi
Dominik Adamčík
11.04.2016
aktivitá bohoslovcov

Už druhýkrát v tomto školskom roku Vás pozývame darovať trocha zo svojej vzácnej tekutiny, ktorý môže zachrániť život. ...(celý článok)


Budúci diakoni
Pavol Bujňák
29.02.2016
slávnosť

Otec arcibiskup Bernard Bober sobotu 27.2. 2016 v seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho prijal bohoslovcov piateho ročníka medzi kandidátov posvätných stavov diakonátu a kňazstva - Pavol Bujňák, Jozef Fuňak, Lukáš Imrich, Kristián Karch a Dominik Plavnický. V homílii poukázal na samaritánku ktorá okrem toho, že prichádza nabrať vodu zo studne stretá živú studňu a naberá živú vodu – Krista. On napĺňa jej vnútro a dáva jej silu do každodenného života. Otec arcibiskup kandidátov vyzval, aby prijali Krista ako studňu z ktorej môžu čerpať vnúto ...(celý článok)


24.02.2016
slávnosť

Uplynula sobota 20.02.2016 znamenala pre košických bohoslovcov tretieho a štvrtého ročníka ďalší krok ku kňazstvu. Bohoslovcom tretieho ročníka bolo udelené ministérium lektorátu a bohoslovcov štvrtého ročníka bolo udelené ministérium akolytátu. Slávnosti predsedal otec arcibiskup Bernard Bober. V kázni sa prihovoril ku lektorom, ktorým kládol na srdce, aby ich prejav bol zreteľný pri prednášaní Božieho slova, a aby ho hlásali aj svojim životom. Akolytom prízvukoval, aby si našli vždy dostatok času pre chorých, ktorým budú odnášať Eucharistiu ...(celý článok)


22.02.2016
slávnosť

V piatok 19. februára 2016 v seminárnej kaplnke, udelil rožňavský o. biskup Stanislav Stolárik ministérium lektorátu a akolytátu. Ako spomenul, išlo o historickú udalosť, pretože to bolo po prvýkrát, kedy rožňavskí bohoslovci prijímali ministériá v košickom seminári. Lektorát bol udelený jednému bohoslovcovi z tretieho ročníka a akolytát jednému bohoslovcovi zo štvrtého ročníka. Pri tejto sv. omši bol vykonaný aj obrad prijatia medzi kandidátov diakonátu a kňazstva, kde vstúpil bohoslovec z piateho ročníka. Otec biskup vo svojom príhovore vychádzal z ...(celý článok)


22.02.2016

4.2.2016 o 07:15 sa ako každé iné štvrtkové ráno aj toto ráno slnečné lúče odrážali o mozaiku Povolania dvanástich v seminárnej kaplnke sv. Karola Boromejského, no tentoraz sa ňou neniesol mohutný hlas bohoslovcov recitujúcich chválospev Benedictus v latinčine, lež tichý šepot modlitby ranných chvál samostatne sa modliacich seminaristov. Seminaristov, pre ktorých toto zdanlivo všedné ráno nebolo ako ostatné, no nieslo v sebe akési tajomno a veľké očakávanie... Púť do Ríma, púť k hrobom apoštolov, púť k bránam milosrdenstva, púť do večnéh ...(celý článok)


07.11.2015
víkendovka

... to sme si povedali po príchode z prváckej víkendovky. Našu púť víkendoviek sme sa rozhodli začať v malebnej obci Belá nad Cirochou. Táto dedinka sa nachádza blízko Sniny, ktorú sme taktiež navštívili.
Vyrazili sme v piatok po obede a naše kroky hneď putovali do Sniny na mládežnícku sv. omšu. Po nej sme navštívili farské priestory a neskôr sme konečne dorazili na naše dočasné útočisko a to faru v Belej nad Cirochou. Pán farár nás privítal s otvorenou náručou a taktiež aj farníci, ktorý nám prichystali prekvapenie. 
Na druhý ...(celý článok)


Futbalový zápas
Jakub Farkaš
03.11.2015

Na futbalovom ihrisku v Sokoľanoch uskutočnil, tak ako po minulé roky exhibičný zápas medzi „výberom seminára“ a našimi „debutantmi“ za ktorých nastúpili nielen bratia prváci, ale aj bratia z rožňavskej diecézy. Zápas sa niesol v priateľskom duchu, dobrej atmosféry a pekných gólov. Aj bez ohľadu na to, aký bol stav po prvom polčase, že „výber seminára“ vyhrával už 3:0 a bolo už viac-menej rozhodnuté, tak naši bratia „debutanti“ sa nevzdávali a na druhý polčas nastúpili s tým, že idú nepriaznivý výsl ...(celý článok)


Študentská kvapka krvi
Dominik Adamčík
16.10.2015

Tak ako každý rok, aj teraz organizujeme študentskú kvapku krvi, aby sme svojou troškou "krvi" pomohli tým, ktorí našu pomoc potrebujú. Príďte a urobte dobrý skutok, ktorý Vás až toľko nestojí, ale niekomu môže zachrániť život.

...(celý článok)


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič