adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

042 03 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

fax:

+421 (0)55 6227134

email:

predstaveni@ktfke.sk


NAJNOVŠIE:

16.04.2014
duchovná obnova

Veľa sme už počuli o novej evanjelizácii a v poslednom čase sa toto slovo používa na dennom poriadku najmä vtedy, keď hľadáme východisko z krízy, v ktorej sa svet nachádza. Otec Ján Kruczyńsky, poľský kňaz a spoluzakladateľ hnutia Svetlo a život nám nielen hovoril na túto tému, ale aj predstavil konkrétny model novej evanjelizácie. „ Budúcnosť Cirkvi je v malých skupinkách. Je potrebné, aby sme mali živý a osobný vzťah s Ježišom, aby sme mali odvahu prijať Ducha Svätého. A keď sme spoznali, kto je Ježiš, tak potom nasleduje naša evanjelizácia - ...(celý článok)


Nájdené svetlo
Marián Jaklovský
29.03.2014
báseň - 4. pôstna nedeľa

Stratený vo tme
často blúdim.
Schúlený na dne
opäť sa budím.

...(celý článok)


21.03.2014
pomoc blížnemu..

Ste srdečne pozvaní na Študentskú kvapku krvi na TF v Košiciach

10.4.2014 v átrium TF od 8:00 do 11:00

...(celý článok)


Prameň života
Marián Jaklovský
21.03.2014
báseň

Suchá púšť,
vody niet.
Divoká spúšť
mnoho liet.

...(celý článok)


18.03.2014
duchovná obnova

Tohto roku sa záver 1. pôstneho týžňa niesol v znamení duchovnej obnovy, ktorú viedol farár zo Ždiaru, o. Miroslav Lettrich. Začali sme v piatok 14. marca 2014 vzývaním Ducha Svätého a večernou úvahou, pri ktorej sme hľadali odpoveď na otázku „Kto je kňaz?“ Neskôr sme počúvali o rozdieloch medzi kňazmi SZ a kňazmi NZ a úvaha bola zakončená vysvetlením podstaty kňazstva, ktorá nemá byť len o tom, že kňaz prináša obetu, ale má sa sám stať obetou pre Krista. V sobotu ráno, po modlitbe ranných chvál a raňajkách nám bol predstavený istý protot ...(celý článok)


10.03.2014
slávnosť

V piatok 28. februára 2014 zavítala do nášho kňazského seminára vzácna návšteva. Pri príležitosti svojich jubileí – 90 rokov života a 65 rokov kňazstva nás navštívil otec kardinál Jozef Tomko, ktorý slávil slávnostnú svätú omšu o 16:30 v našom seminárnom kostole. Na svätej omši boli prítomní aj všetci košickí biskupi - otec emeritný arcibiskup Alojz Tkáč (ktorý sa v týchto dňoch tiež dožil životného jubilea 80 rokov), otec arcibiskup Bernard Bober, otec biskup Stanislav Stolárik i predstavení Kňazského seminára a Teologickej fakulty. Vo svoje ...(celý článok)


10.03.2014
slávnosť

Nedeľa 23. februára bola pre nás, bohoslovcov tretieho a štvrtého ročníka, veľkým dňom. Pri svätej omši o 9:30 nám totiž, za prítomnosti našich najbližších, otec arcibiskup Bernard Bober udelil ministériá lektorátu a akolytátu. Vo svojej homílii nás povzbudil, aby sme boli svedkami, ktorí neohlasujú Krista s „kyslou tvárou“, ale aby naše tváre boli naplnené radosťou so stretnutia s Ním. Keďže služba lektorátu je spojená s ohlasovaním Božieho slova, tretiakov povzbudil, aby sa hlbšie zakorenili v meditácii nad Svätým Písmom. Služba akolytátu za ...(celý článok)


28.02.2014
0.ročník

Milí účastníci 0. ročníka, naše spoznávacie a prípravné stretnutia vyvrcholia víkendovým pobytom v našom kňazskom seminári.

Pozývame vás prežiť tri dni v našom spoločenstve: od 28. do 30. marca 2014.

Záujemcovia budú mať možnosť spolu so seminaristami osobne si vyskúšať život vo formácii podľa seminárneho poriadku. Cieľom pobytu získať osobnú skúsenosť a objaviť krásu usporiadaného života, preniknutého modlitbou a prácou.

...(celý článok)


17.02.2014
duchovná obnova

Počas uplynulého víkendu, okrem zápasu našich slovenských hokejistov na olympiáde v Soči, sme mali v našom kňazskom seminári duchovnú obnovu, ktorú viedol otec Ján Benkovský, SJ. Niesla sa v jedinečnom štýle, pretože exercitátor dával viac dôraz na našu osobnú snahu vnútorne a duchovne sa obnoviť. Po krátkom 10 minútovom uvedení do témy s príslušnými citáciami zo Svätého Písma, bolo našou úlohou „prežuť“ tieto citácie tak, aby sme z nich vyťažili čo najviac pre náš duchovný život. Takto nás našimi meditáciami viedol a obnovoval sám Jež ...(celý článok)


Prípravné stretnutie pre 0. ročník
Dušan Škurla, špirituál
13.02.2014
0. ročník

Milí priatelia, chlapci, muži, dávame Vám do pozornosti ďalšie stretnutie 0. ročníka. Je určené pre tých, ktorí už v minulosti absolvovali tzv. stretnutie prvého kontaktu a naďalej zvažujú cestu kňazského povolania. Bude sa konať 22. februára 2014 so začiatkom o 09:00 hod. Prípravné stretnutia možno absolvovať viackrát (t.j. vítaní sú aj tí, ktorí už v predchádzajúcich rokoch takéto stretnutia absolvovali a stále zvažujú, či sa uchádzať o prijatie do seminára. Nie je určené pre tých, ktorí sa o prijatie v našom seminári uchádzali a dostali tr ...(celý článok)


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič