adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

042 03 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

fax:

+421 (0)55 6227134

email:

predstaveni@ktfke.sk


09.12.2016
aktivitá bohoslovcov

V stredu 16. 11. 2016 bolo u nás nečakane rušno. Každý sa pýtal, čo sa stalo. Na parkovisku zaparkovaná sanitka, po fakulte pobehujú 6 zdravotníci a v pyramíde tečie krv. Našťastie sa nedialo nič zdraviu škodlivé, ba naopak, zachraňovali sa ľudské životy.

Od 8.00 do 11.00 hodiny sa na Teologickej fakulte konal mobilný odber krvi. Počasie nás nečakane prekvapilo chladom a zaraz sa vynorila otázka: „Prídu zdravotníci?“ Naše obavy sa rýchlo rozplynuli, keď sme na parkovisku videli vchádzať našich hostí. Z auta sme všetko vybalili a mohli sme zač ...(celý článok)


25.11.2016
slávnosť

Každý rok si v jeden deň tak špeciálne spomíname na patróna nášho kňazského seminára – sv. Karola Boromejského. Ani tentoraz to nebolo inak a tak sme 4. novembra slávili svoju odpustovú slávnosť. Pri tejto príležitosti si bratia štvrtáci prvýkrát obliekli reverendy a bratom piatakom boli požehnané breviáre a pri svätej omši boli prijatí za kandidátov na diakonské a kňazské svätenie.

Sv. Karol Boromejský žil v 16. storočí. Pápež Pius IV. ho vymenoval za kardinála a za administrátora milánskej diecézy. Karol má veľkú zásluhu v zlepšen ...(celý článok)


25.11.2016
aktivitá bohoslovcov

7. až 9. októbra sa konalo stretnutie bohoslovcov Slovenska, Čiech a Moravy na Velehrade. Boli sme ubytovaní v rodinách v obci Vacenovice. Do tejto obce sme prišli v piatok večer. Boli sme na svätej omši a potom nás rozdelili do rodín.

V sobotu sme sa vybrali na Velehrad. Stretli sme sa tam s ostatnými bohoslovcami. Keď sme prišli, mali sme chvíľu voľno, potom sme boli na spoločnej svätej omši ktorú celebroval Mons. Ján Graubner. Božie slovo nám priblížil vladyka Cyril Vasiľ SJ. Poobednú prestávku sme využili na rôzne aktivity. Naobedovali sme sa a p ...(celý článok)


Študentská kvapka krvi
Miloš Jaklovský
26.10.2016
novinky

...(celý článok)


20.10.2016
novinky

PROJEKT NULTÉHO ROČNÍKA

Viac informácií pre aktuálny školský rok 2016/2017 tu.

...(celý článok)


20.10.2016
duchovná obnova

V mesiaci október na pozvanie otca rektora Štefana Novotného náš seminár navštívila charizmatická osobnosť Mary Shaw. Počas víkendu viedla duchovnú obnovu pre bohoslovcov, počas ktorej nám predostrela a rozobrala tému: Vnútorné uzdravenie a oslobodenie. Počas siedmich stretnutí sa s nami podelila nielen o teoretické poznatky, ale aj o svoje bohaté skúsenosti, ktoré zažila počas svojej vyše dvadsaťročnej praxe. Tá spočíva v jej charizme pomáhať modlitbou vnútorného uzdravenia ľuďom prichádzajúcich za ňou so svojimi vnútorným zraneniami a probléma ...(celý článok)


14.10.2016
slávnosť

Ako to už býva zvykom, prvá októbrová nedeľa patrí odpustovej slávnosti v Obišovciach. Tak to bolo aj tento rok. Odpustovej slávnosti sme sa zúčastnili aj my bohoslovci.

Do Obišoviec sme putovali rôznymi spôsobmi. Ôsmi bohoslovci sa rozhodli putovať peši, teda absolvovali púť so všetkým, čo k tomu patrí. Z Košíc vyrážali o piatej hodine ráno a do Obišoviec dorazili o pol desiatej. Ďalšia väčšia skupina chlapcov si chcela ušetriť svoje nohy a tak si za svoj dopravný prostriedok zvolila vlak alebo auto. Ešte ostala najmenšia skupina, ktorú som ...(celý článok)


Veni Sancte 2016
Filip Hrabčák
14.10.2016
slávnosť

Neexistuje lepší začiatok semestra ako s otcom arcibiskupom, v Božom dome, sláviť Eucharistiu. Po slávnostnom speve hymnu Veni Sancte, kde sme vzývali Ducha Svätého, aby na nás dohliadal počas celého školského roka (a hlavne počas skúšok), sa zídeným študentom zo všetkých fakúlt a univerzít v Košiciach prihovoril pastier našej arcidiecézy povzbudivými slovami. Pochválil všetkých zídených mladých, že prišli prosiť Pána o ochranu a pomoc. Povzbudil ich, aby sa nenechali strhnúť pohodlnosťou a nezávislosťou svojich spolužiakov a kolegov. Vyzval ich, a ...(celý článok)


16.05.2016
novinky

Po úspešnom prvom ročníku miništrantského tábora srdečne pozývame miništrantov Košickej Arcidiecézy (žiakov 2. stupňa ZŠ) na druhý ročník letného tábora pod názvom "Miništrantská univerzita". Tábor začína registráciou účastníkov v priestoroch Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach v pondelok 11. 7. 2016 o 15,00 hod. K registrácii je potrebné priniesť vytlačené a vyplnené nasledujúce dokumenty: Prihláška na tábor, Splnomocnenie na tábor a Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré nájdete pod plagátom a účastnícky poplat ...(celý článok)


Deň otvorený dverí
Jakub Pichoňský
19.04.2016
slávnosť

Ako je dobrým zvykom, aj tohto roku sme na Nedeľu Dobrého pastiera v našom košickom kňazskom seminári dokorán otvorili dvere. Všetko sa začalo slávnostnou svätou omšou o 11.00 hodine, ktorú celebroval pastier našej arcidiecézy Mons. Bernard Bober. Otec arcibiskup sa v homílii osobitne prihovoril nám seminaristom a povzbudil nás, aby sme každý deň budovali živé priateľstvo s Ježišom a nechali sa ním permanentne formovať, lebo jedine priateľstvo s Kristom a životodarná sila jeho prítomnosti nás môžu zachovať pre jeho službu. Na záver homílie otec arcibisku ...(celý článok)


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič