adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

042 03 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

fax:

+421 (0)55 6227134

email:

predstaveni@ktfke.sk


08.11.2017
slávnosť

Kňazským seminárom sa šírila vôňa slávnostnej atmosféry aj 4. novembra 2017. Po návrate z prázdnin spoločný obed a šup do príprav slávnostnej sv. omše a večere. Ako každý rok aj teraz sme oslavovali svojho patróna sv. Karola Boromejského. Tento deň však bol výnimočný aj inak. Bratia štvrtáci prvýkrát obliekali reverendy, jeden z nich okrem toho prijímal ministérium lektorátu a ďalší piatak zasa službu akolytu. Zároveň pri sv. omši boli piataci prijatí medzi kandidátov diakonátu a kňazstva. Ešte pred sv. omšou v Kaplnke sv. Ondreja o. arcibiskup ...(celý článok)


Na zelenom trávniku
František Sokyra
10.10.2017
športová udalosť

Počas prvej októbrovej soboty (7.10.2017) naše seminárne spoločenstvo vyzvalo na priateľský futbalový zápas kňazov našej arcidiecézy. Spoločne sme sa stretli v dedinke Sokoľany, na miestnom futbalovom ihrisku, kde sme predviedli naše futbalové danosti. Po príchode a srdečnom zvítaní, nasledovala rozcvička a predzápasová spoločná fotka, nasledoval samotný zápas. Hralo sa 2 x 30 minút. Po úvodných minútach, ktoré veľa šancí nepriniesli prišla naša prvá šanca, ktorá znamenala otvorenie skóre. Naše rady potešil o. Kohut, ktorý krásnou strelou trafil ne ...(celý článok)


02.10.2017
slávnosť

V nedeľu 1. októbra bola v Obišovciach každoročná púť ku cti Panny Márie Ružencovej. Tohtoročný odpust však bol výnimočný tým, že bol spojený aj so zasvätením arcidiecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Tejto slávnosti sme sa zúčastnili aj my, bohoslovci a ako každý rok, tak aj tento si mohol každý z nás vybrať spôsob, akým sa do Obišoviec dopraví. Opäť sa našli aj pútnici, ktorý šli pešo alebo na bicykli. Ostatní cestovali vlakom a seminárnym autom. Program, na ktorom sme sa zúčastnili, začínal modlitbou posvätného ruženca o 9:15, ktorej ...(celý článok)


Veni Sancte 2017
Šimon Škvarko
27.09.2017
slávnosť

Prázdniny sa skončili a nám sa začal nový formačný rok. Po zápise sme sa tak ako každý rok utiahli do Exercičného domu sv. Ignáca z Loyoly v Prešove, kde sme v tichu a modlitbe meditovali nad našim povolaním. Duchovné cvičenia sme mali s pátrom Jánom Benkovským, SJ a trvali od pondelka 11.9.2017 až do soboty 16.9.2017. Po duchovných cvičeniach sme sa vrátili do seminára a v pondelok 25.9.2017 sme začali nový akademicky rok 2017/2018. V ten deň sa v seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho, konala slávnosť Veni Sancte, kde sme vzývali Ducha Svätého, aby nám ...(celý článok)


14.07.2017
aktivitá bohoslovcov

Dnes sa skončila Miništrantská univerzita v našom Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach. 36 miništrantov z Košickej arcidiecézy tu strávilo päť dni. Spoznali, nie len kňazský seminár, ale aj Košice a okolie. Celý tento čas boli pre nich pripravené rôzne aktivity. Oboznámili sa, pre nich, s novými vecami, pri ktorých sa mnoho naučili. Aj napriek obavám z nepriaznivého počasia bol to pre chlapcov požehnaný čas. Viacej uvidíte v našom krátkom videu alebo vo fotogalérii. ...(celý článok)


20.05.2017
aktivitá bohoslovcov

Vo februári sme sa celý seminár vydali na púť do Sv. zeme s o. arcibiskupom Bernardom Boberom. Počas toho času, stráveného na miestach kde kedysi žil Ježiš Kristus, sme natočili nejaké video zábery. Z nich sme pripravili krátky zostrih našej púte. Web-link a QR kód, ktorý sme vytvorili pre zhliadnutie videa, sme uverejnili v poslednom vydaní nášho časopisu Boromeo. A teraz by sme ho chceli predstaviť aj vám.

...(celý článok)


20.05.2017
novinky

V poslednom vydaní časopisu Boromeo sme pripravili súťaž, do ktorej sa mohli zapojiť naši čitatelia. Bolo potrebné vylúštiť osemsmerovku a zaslať nám správnu odpoveď. Zo všetkých doručených odpovedí sme vyžrebovali troch súťažiacich, ktorí od nás obdržia vecné ceny. Súťažiacim blahoželáme a v dohľadnej dobe im doručíme ich výhru.

...(celý článok)


20.05.2017
aktivitá bohoslovcov

Neprešiel dlhý čas a v našej pyramíde na Teologickej fakulte opäť tiekla krv. Deň ako každý iný. Streda ako každá iná. No táto streda, 26. apríl, bola výnimočná.

Každý semester majú možnosť bohoslovci ako aj študenti a vyučujúci na Teologickej fakulte urobiť niečo, čo môže inému človeku zachrániť život. Obyčajná vec a pri tom taká dôležitá. 450 ml - pre niekoho banálne množstvo, pre iného útek z kosy Zubatej. Pre niekoho strata 10 minút, pre iného získanie 5, 10 a možno aj 50 rokov života. Pre niekoho samozrejmosť, pre iného posl ...(celý článok)


DVERE sa čoskoro otvoria
František Bujňák
28.04.2017
aktivitá bohoslovcov

Pozývame teda všetkých ľudí dobrej vôle na Deň otvorených dverí u nás v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach na Hlavnej ulici 91. Tento rok sme sa nechali uniesť staťou so Svätého písma, ktorá opisuje udalosti po Ježišovom zmŕtvychvstaní. Nachádzame sa na Tiberiadskom mori, kde učeníci šli loviť ryby. Celú noc sa namáhali, ale žiaľ, nič nechytili. Nad ránom sa im zjavil Ježiš a povedal im: „Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete.“ (Jn 21,6a)

...(celý článok)


11.04.2017
aktivitá bohoslovcov

Aj počas tohtoročných prázdnin Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach organizuje 3. ročník letného tábora pod názvom „Miništrantská univerzita“, ktorý sa bude uskutočňovať v dvoch termínoch a to 3. – 7.7.2017 a 10. - 14.7.2017, na ktorý srdečne pozývame miništrantov Košickej Arcidiecézy (chlapcov od 10 do 14 rokov).

Miništrantská univerzita sa začína registráciou v priestoroch Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciachv pondelok 03.07.2017 v čase od 12.30h do 15.00h (I.termín) a v pond ...(celý článok)


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič