adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

042 03 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

fax:

+421 (0)55 6227134

email:

predstaveni@ktfke.sk


NAJNOVŠIE:

29.06.2015

Milí miništranti, ďakujeme za Váš záujem o miništrantský tábor pod názvom "Miništrantská univerzita 2015". Z kapacitných dôvodov musíme prihlasovanie predčasne ukončiť. Na všetkých zaregistrovaných miništrantov sa tešíme. Prosím nezabudnite si vytlačiť prihlášku, ktorá je k dispozícii tu: Všetkých účastníkov taktiež prosíme, aby nám na náš mail (ministranti.kosice@gmail.com) kvôli poisteniu poslali svoje rodné číslo. Na tábor si prosím nezabudnite priniesť kartičku poistenca, preukaz na bezplatnú prepravu vlakom, miništrantské oblečenie a ta ...(celý článok)


30.05.2015
Tábor

Srdečne pozývame miništrantov Košickej Arcidiecézy na premiérový ročník letného tábora pod názvom "Miništrantská univerzita". Tábor začína registráciou účastníkov v priestoroch Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach 13. 7. 2015 o 15,00 hod. K registrácii je potrebné priniesť prihlášku (vyplnenú a podpísanú rodičom/zákonným zástupcom a svojim duchovným otcom), ktorú nájdete pod týmto článkom (Prihláška.doc)a účastnícky poplatok vo výške 30 €. Kvôli obmedzenému počtu účastníkov Vás prosíme, aby ste sa taktiež čím sk ...(celý článok)


Tak toto sme nečakali...
Dominik Plavnický
03.05.2015
šport

Tohto ročný 1. máj košickí seminaristi strávili na celoslovenskom futbalovom turnaji bohoslovcov. Po týždni prednášok sa chlapci vo štvrtok poobede vydali na cestu vlakom (R 930 Ipeľ) na stredné Slovensko. Prespali v Badíne v seminári a v piatok po raňajkách a svätej omši od 10.00 hod. ich čakal turnaj.

Usporiadateľom turnaja bol Banskobystrický kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne. Turnaja sa zúčastnilo šesť mužstiev hrajúcich v dvoch skupinách:

A skupina: Nitra, Prešov, Spiš

B skupina: Badín, Bratislava, ...(celý článok)


02.05.2015
liturgický prehľad

čítania: Sk 9,26-31 ; Ž 22 ; 1Jn 3,18-24 ; Jn 15,1-8

V prvom čítaní, Pavol prichádza do Jeruzalema po svojom obrátení. Čaká na prijatie, ale stretáva sa s neverou, že i on sa stal učeníkom. A nečudo, že sa ho apoštoli tak stránili, lebo po celom svete je známy ako horlivý prenasledovateľ Ježišových učeníkov. Učeníci musia byť opatrní koho si pustia medzi seba, lebo vonku je dosť nepriaznivá situácia. Pod opateru si ho berie Barnabáš a vovádza ho do spoločenstva s apoštolmi, kde im Pavol rozpráva svoj príbeh ako horlivo pracoval v Damasku. Keď sa púšťa do práce v Jeruzaleme, str ...(celý článok)


25.04.2015
liturgický prehľad

Vo všetkých troch liturgických cykloch roka, je hlavnou postavou štvrtej Veľkonočnej nedele Ježiš, vyobrazený, ako dobrý pastier. Preto sa táto nedeľa nazýva, aj nedeľou Dobrého pastiera. Bohoslužba slova nedele nám prináša nádhernú zvesť: Pán je našim pastierom, koho sa máme báť?

V prvom čítaní počujeme odpoveď Petra, po uzdravení chromého, potom čo ho židovskí predstavení nechali zavrieť do väzenia. Peter stojí pre Veľradou a naplnený Duchom svätým , prednáša svoju obhajobu. Celá Petrova reč smeruje ku označeniu Mesiáša ...(celý článok)


23.04.2015
slávnosť

Tak ako každý rok, aj tento, srdečne Vás pozývame do kňazského seminára... ...(celý článok)


Krst Pána
Marián Jaklovský
10.01.2015
liturgický prehľad

Texty: Iz 42,1-4.6-7, Sk 10,34-38, Mk 1,7-11

Ústrednou témou dnešnej nedele je Ježišov krst.

V 1. čítaní nám prorok Izaiáš ponúka tzv. „Prvú pieseň o Pánovom služobníkovi“. Jestvuje viacero možností vysvetlenia pojmu עבְדִּי (ebed) – služobník. Kresťanská lektúra textu vidí v Pánovom služobníkovi v prvom rade Ježiša Krista. Nedá sa nevidieť veľmi nápadná paralela tohto textu s evanjeliom. Pán u Izaiáša hovorí: „vyvolený môj, mám v ňom zaľúbenie, svojho ducha som vložil na neho“. A v evanjeliu vidíme „Ducha zo ...(celý článok)


23.11.2014
duchovná obnova

Od 21.11. do 23.11.2014 sme v priestoroch kňazského seminára sv. Karola Boromejského mali duchovnú obnovu. Náš exercitátor Jozef Heske, člen kresťanského spoločenstva Svetlo a život nám duchovnú obnovu rozdelil do troch etáp. V prvej hovoril o tom ako sa máme stretnúť s Ježišom. No prízvukoval, že nemáme ostať len pri tejto etape. Musíme prejsť k druhej etape. V druhej etape rozprával, že s Ježišom musíme byť v neustálom kontakte. A v tretej etape hovoril ako sa máme stať evanjelizátormi, respektíve misionármi. Radostnými misionármi ako to opisuje sv ...(celý článok)


Prvá Duchovná Obnova
Dušan Harvilik
03.11.2014
duchovná obnova

V dňoch 17.-19. 10. 2014 sa v našom seminári konala duchovná obnova, ktorou nás sprevádzal jezuitský páter Viliam Karľa, momentálne pôsobiaci v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove.

Otec Viliam sa nám snažil predstaviť modlitbu ako čakanie, lebo modliť sa znamená stáť pred Bohom s otvorenými rukami a otvoreným srdcom. Modlitba je hľadanie spojené s nedočkavosťou, lebo čakanie kladie dôraz na osobu, ktorá má prísť. Modlitba vyjadruje našu slabosť a nedokonalosť, ona má svoju užitočnosť, dáva nám múdrosť a chápavosť, dáva nám pokoj, r ...(celý článok)


Boh vás potrebuje
Marián Jaklovský
03.11.2014
víkendovka

„Chlapci, idete do ťažkej doby. Ale Pán Boh vás potrebuje a ľudia ešte viac.“ Týmito slovami sa s nami rozlúčil náš hostiteľ, farár v Novom Smokovci – Róbert Tokár. Ale pekne po poriadku ...

Piatok 24. októbra 2014 sadáme do áut a asi o 14:00 vyrážame z Košíc. Smer je jasný – Vysoké Tatry. Cestou sa ešte zastavujeme nakúpiť a už za tmy prichádzame do Nového Smokovca, kde je akosi „čerstvo“. Večer trávime v spoločnosti „miestnej posádky“ na fare a ďalších dvoch kňazov, ktorí si podobne ako my prišli oddýchnuť na hory. Po po ...(celý článok)


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič