adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

042 03 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

fax:

+421 (0)55 6227134

email:

predstaveni@ktfke.sk


NAJNOVŠIE:

08.10.2015

Pre mnohých povzbudenie, pre iných výčitka, alebo pohoršenie...???

Keď sme sa ako seminaristi zapojili do oslavy života a rodiny na Pochode za život v Košiciach 2013, už vtedy bola ohlásená nasledujúca akcia v Bratislave. Po vtedajších skúsenostiach dobrovoľníka a zároveň účastníka pochodu som si povedal, že to si nesmiem nechať ujsť. Nie žeby som bol milovníkom „masoviek“, ale... Pochod za život je iný ako prvomájové a lampiónové sprievody, ktoré mi nedávali zmysel a taktiež ako štrnganie kľúčmi na Hlavnej ulici v Košiciach v n ...(celý článok)


Nové tváre
Lukáš Imrich
29.09.2015

Po chodbách košického seminára sa od septembra 2015 pohybujú bohoslovci dvoch diecéz. Naše spoločenstvo obohatili šiesti seminaristi z „Rožňavy“, ktorí tu absolvujú svoju prípravu na kňazskú službu. Do piateho ročníka prišli Martin Bunda z Revúcej a Ondrej Michalec z Polomky, do štvrtého Peter Kovalič z Cinobane, do tretieho Štefan Baláž z Rožňavy, do druhého Peter Manko z Rožňavy a do prvého ročníka nastúpil Tomáš Končula z Mníška nad Hnilcom. Tešíme sa z ich príchodu a veríme, že si budeme navzájom povzbudením a obohatením na ceste za K ...(celý článok)


29.06.2015

Milí miništranti, ďakujeme za Váš záujem o miništrantský tábor pod názvom "Miništrantská univerzita 2015". Z kapacitných dôvodov musíme prihlasovanie predčasne ukončiť. Na všetkých zaregistrovaných miništrantov sa tešíme. Prosím nezabudnite si vytlačiť prihlášku, ktorá je k dispozícii tu: Všetkých účastníkov taktiež prosíme, aby nám na náš mail (ministranti.kosice@gmail.com) kvôli poisteniu poslali svoje rodné číslo. Na tábor si prosím nezabudnite priniesť kartičku poistenca, preukaz na bezplatnú prepravu vlakom, miništrantské oblečenie a ta ...(celý článok)


30.05.2015
Tábor

Srdečne pozývame miništrantov Košickej Arcidiecézy na premiérový ročník letného tábora pod názvom "Miništrantská univerzita". Tábor začína registráciou účastníkov v priestoroch Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach 13. 7. 2015 o 15,00 hod. K registrácii je potrebné priniesť prihlášku (vyplnenú a podpísanú rodičom/zákonným zástupcom a svojim duchovným otcom), ktorú nájdete pod týmto článkom (Prihláška.doc)a účastnícky poplatok vo výške 30 €. Kvôli obmedzenému počtu účastníkov Vás prosíme, aby ste sa taktiež čím sk ...(celý článok)


Tak toto sme nečakali...
Dominik Plavnický
03.05.2015
šport

Tohto ročný 1. máj košickí seminaristi strávili na celoslovenskom futbalovom turnaji bohoslovcov. Po týždni prednášok sa chlapci vo štvrtok poobede vydali na cestu vlakom (R 930 Ipeľ) na stredné Slovensko. Prespali v Badíne v seminári a v piatok po raňajkách a svätej omši od 10.00 hod. ich čakal turnaj.

Usporiadateľom turnaja bol Banskobystrický kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne. Turnaja sa zúčastnilo šesť mužstiev hrajúcich v dvoch skupinách:

A skupina: Nitra, Prešov, Spiš

B skupina: Badín, Bratislava, ...(celý článok)


02.05.2015
liturgický prehľad

čítania: Sk 9,26-31 ; Ž 22 ; 1Jn 3,18-24 ; Jn 15,1-8

V prvom čítaní, Pavol prichádza do Jeruzalema po svojom obrátení. Čaká na prijatie, ale stretáva sa s neverou, že i on sa stal učeníkom. A nečudo, že sa ho apoštoli tak stránili, lebo po celom svete je známy ako horlivý prenasledovateľ Ježišových učeníkov. Učeníci musia byť opatrní koho si pustia medzi seba, lebo vonku je dosť nepriaznivá situácia. Pod opateru si ho berie Barnabáš a vovádza ho do spoločenstva s apoštolmi, kde im Pavol rozpráva svoj príbeh ako horlivo pracoval v Damasku. Keď sa púšťa do práce v Jeruzaleme, str ...(celý článok)


25.04.2015
liturgický prehľad

Vo všetkých troch liturgických cykloch roka, je hlavnou postavou štvrtej Veľkonočnej nedele Ježiš, vyobrazený, ako dobrý pastier. Preto sa táto nedeľa nazýva, aj nedeľou Dobrého pastiera. Bohoslužba slova nedele nám prináša nádhernú zvesť: Pán je našim pastierom, koho sa máme báť?

V prvom čítaní počujeme odpoveď Petra, po uzdravení chromého, potom čo ho židovskí predstavení nechali zavrieť do väzenia. Peter stojí pre Veľradou a naplnený Duchom svätým , prednáša svoju obhajobu. Celá Petrova reč smeruje ku označeniu Mesiáša ...(celý článok)


23.04.2015
slávnosť

Tak ako každý rok, aj tento, srdečne Vás pozývame do kňazského seminára... ...(celý článok)


Krst Pána
Marián Jaklovský
10.01.2015
liturgický prehľad

Texty: Iz 42,1-4.6-7, Sk 10,34-38, Mk 1,7-11

Ústrednou témou dnešnej nedele je Ježišov krst.

V 1. čítaní nám prorok Izaiáš ponúka tzv. „Prvú pieseň o Pánovom služobníkovi“. Jestvuje viacero možností vysvetlenia pojmu עבְדִּי (ebed) – služobník. Kresťanská lektúra textu vidí v Pánovom služobníkovi v prvom rade Ježiša Krista. Nedá sa nevidieť veľmi nápadná paralela tohto textu s evanjeliom. Pán u Izaiáša hovorí: „vyvolený môj, mám v ňom zaľúbenie, svojho ducha som vložil na neho“. A v evanjeliu vidíme „Ducha zo ...(celý článok)


23.11.2014
duchovná obnova

Od 21.11. do 23.11.2014 sme v priestoroch kňazského seminára sv. Karola Boromejského mali duchovnú obnovu. Náš exercitátor Jozef Heske, člen kresťanského spoločenstva Svetlo a život nám duchovnú obnovu rozdelil do troch etáp. V prvej hovoril o tom ako sa máme stretnúť s Ježišom. No prízvukoval, že nemáme ostať len pri tejto etape. Musíme prejsť k druhej etape. V druhej etape rozprával, že s Ježišom musíme byť v neustálom kontakte. A v tretej etape hovoril ako sa máme stať evanjelizátormi, respektíve misionármi. Radostnými misionármi ako to opisuje sv ...(celý článok)


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič