adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

042 03 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

fax:

+421 (0)55 6227134

email:

predstaveni@ktfke.sk


HARMONOGRAM    2020/2021

SEPTEMBER 2020
Nástup 1F. - 5.roč. Nedeľa 13.9.2020
Zápis 1F. - 5.roč. Pondelok 14.9.2020
Duchovné cvičenia
1F. - 5.roč.
Utorok - Nedeľa
15.9.2020 - 20.9.2020
Nástup propedeutický ročník Nedeľa 13.9.2020
Zápis propedeutický ročník Pondelok 14.9.2020
Začiatok prednášok zimného semestra Pondelok 21.9.2020
Veni Sancte Pondelok 28.9.2020
OKTÓBER 2020
Odpustová slávnosť Obišovce Nedeľa 4.10.2020
Putovanie relikvie sv. Jána Mária Vianney
(Modlitbový večer v seminárnej kaplnke)
Sobota 10.10.2020
Putovanie relikvie sv. Jána Mária Vianney
(Program v Seminárnom kostole)
Nedeľa 11.10.2020
Duchovná obnova Piatok - Nedeľa
16.10.2020 - 18.10.2020
Duchovná obnova pre diakonov Nedeľa - Utorok
18.10.2020 - 20.10.2020
Odchod domov na slávnosť Všetkých svätých Piatok 30.10.2020
NOVEMBER 2020
Návrat do seminára Pondelok 2.11.2020
Sv. omša za život Utorok 3.11.2020
Slávnosť sv. Karola Boromejského Streda 4.11.2020
Duchovná obnova Piatok - Nedeľa
13.11.2020 - 15.11.2020
Duchovná obnova pre diakonov Nedeľa - Utorok
15.11.2020 - 17.11.2020
Voľný deň Utorok 17.11.2020
Slávnosť sv. Ondreja Sobota 28.11.2020
DECEMBER 2020
Rorátna sv. omša Utorok 1.12.2020
Duchovná obnova pre diakonov Nedeľa - Utorok
6.12.2020 - 8.12.2020
Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie
Požehnanie reverend
Kandidatúra
Utorok 8.12.2020
Duchovná obnova Piatok - Nedeľa
11.12.2020 - 13.12.2020
Rorátna sv. omša Utorok 15.12.2020
Kapustnica Štvrtok 17.12.2020
Koniec prednáškového obdobia Piatok 18.12.2020
Odchod na vianočné prázdniny Piatok 18.12.2020
JANUÁR 2021
Návrat z prázdnin Štvrtok 7.1.2021
Požehnanie izieb Piatok 8.1.2021
Duchovná obnova Piatok - Nedeľa
15.1.2021 - 17.1.2021
Duchovná obnova pre diakonov Nedeľa - Utorok
17.1.2021 - 19.1.2021
13. výročie konsekrácie Seminárnej kaplnky Piatok 22.1.2021
FERBUÁR 2021
Odchod na semestrálne prázdniny Piatok 5.2.2021
Návrat zo semestrálnych prázdnin Nedeľa 14.2.2021
Začiatok prednášok letného semestra Pondelok 15.2.2021
Duchovná obnova Piatok - Nedeľa
19.2.2021 - 21.2.2021
Duchovná obnova pre diakonov Nedeľa - Utorok
21.2.2021 - 23.2.2021
Lektorát 1T. ročník
Akolytát 4. ročník
Sobota 27.2.2021
MAREC 2021
Duchovná obnova Piatok - Nedeľa
19.3.2021 - 21.3.2021
Duchovná obnova pre diakonov Nedeľa - Utorok
21.3.2021 - 23.3.2021
APRÍL 2021
Zelený štvrtok - Missa Chrismatis Štvrtok 1.4.2021
Odchod na veľkonočné prázdniny Nedeľa 4.4.2021
Návrat do seminára Utorok 6.4.2021
Duchovná obnova Piatok - Nedeľa
16.4.2021 - 18.4.2021
Duchovná obnova pre diakonov Nedeľa - Utorok
18.4.2021 - 20.4.2021
Deň otvorených dverí Nedeľa 25.4.2021
MÁJ 2021
Voľný deň Sobota 1.5.2021
Voľný deň Sobota 8.5.2021
Duchovná obnova pre diakonov Nedeľa - Utorok
9.5.2021 - 11.5.2021
Duchovná obnova Piatok - Nedeľa
14.5.2021 - 16.5.2021
Turíčna vigília Sobota 22.5.2021
Začiatok skúškového obdobia Pondelok 24.5.2021
JÚN 2021
Eucharistická procesia Corpus Christi Nedeľa 6.6.2021
Duchovné cvičenia 5. a 6. roč. Piatok - Streda
4.6.2021 - 9.6.2021
Te Deum a promócia Štvrtok 10.6.2021
Kňazská a diakonská
vysviacka Košice
Sobota 19.6.2021
Odchod na prázdniny Sobota 19.6.2021
JÚL 2021
Miništrantská univerzita Pondelok - Piatok
12.7.2021 - 16.7.2021
Púť Gaboltov Piatok - Nedeľa
16.7.2021 - 18.7.2021
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič