adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

042 03 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

fax:

+421 (0)55 6227134

email:

predstaveni@ktfke.sk


22.02.2016
slávnosť

V piatok 19. februára 2016 v seminárnej kaplnke, udelil rožňavský o. biskup Stanislav Stolárik ministérium lektorátu a akolytátu. Ako spomenul, išlo o historickú udalosť, pretože to bolo po prvýkrát, kedy rožňavskí bohoslovci prijímali ministériá v košickom seminári. Lektorát bol udelený jednému bohoslovcovi z tretieho ročníka a akolytát jednému bohoslovcovi zo štvrtého ročníka. Pri tejto sv. omši bol vykonaný aj obrad prijatia medzi kandidátov diakonátu a kňazstva, kde vstúpil bohoslovec z piateho ročníka. Otec biskup vo svojom príhovore vychádzal z ...(celý článok)


22.02.2016

4.2.2016 o 07:15 sa ako každé iné štvrtkové ráno aj toto ráno slnečné lúče odrážali o mozaiku Povolania dvanástich v seminárnej kaplnke sv. Karola Boromejského, no tentoraz sa ňou neniesol mohutný hlas bohoslovcov recitujúcich chválospev Benedictus v latinčine, lež tichý šepot modlitby ranných chvál samostatne sa modliacich seminaristov. Seminaristov, pre ktorých toto zdanlivo všedné ráno nebolo ako ostatné, no nieslo v sebe akési tajomno a veľké očakávanie... Púť do Ríma, púť k hrobom apoštolov, púť k bránam milosrdenstva, púť do večnéh ...(celý článok)


07.11.2015
víkendovka

... to sme si povedali po príchode z prváckej víkendovky. Našu púť víkendoviek sme sa rozhodli začať v malebnej obci Belá nad Cirochou. Táto dedinka sa nachádza blízko Sniny, ktorú sme taktiež navštívili.
Vyrazili sme v piatok po obede a naše kroky hneď putovali do Sniny na mládežnícku sv. omšu. Po nej sme navštívili farské priestory a neskôr sme konečne dorazili na naše dočasné útočisko a to faru v Belej nad Cirochou. Pán farár nás privítal s otvorenou náručou a taktiež aj farníci, ktorý nám prichystali prekvapenie. 
Na druhý ...(celý článok)


Futbalový zápas
Jakub Farkaš
03.11.2015

Na futbalovom ihrisku v Sokoľanoch uskutočnil, tak ako po minulé roky exhibičný zápas medzi „výberom seminára“ a našimi „debutantmi“ za ktorých nastúpili nielen bratia prváci, ale aj bratia z rožňavskej diecézy. Zápas sa niesol v priateľskom duchu, dobrej atmosféry a pekných gólov. Aj bez ohľadu na to, aký bol stav po prvom polčase, že „výber seminára“ vyhrával už 3:0 a bolo už viac-menej rozhodnuté, tak naši bratia „debutanti“ sa nevzdávali a na druhý polčas nastúpili s tým, že idú nepriaznivý výsl ...(celý článok)


Študentská kvapka krvi
Dominik Adamčík
16.10.2015

Tak ako každý rok, aj teraz organizujeme študentskú kvapku krvi, aby sme svojou troškou "krvi" pomohli tým, ktorí našu pomoc potrebujú. Príďte a urobte dobrý skutok, ktorý Vás až toľko nestojí, ale niekomu môže zachrániť život.

...(celý článok)


16.10.2015

Môže niečo alebo niekto dosahovať svoje ciele, na ktoré bol určený ak aspoň jeden z jeho podstatných súčastí je chybných? Ak auto kvôli jednej malej hadičke s prívodom paliva do motora, neprejde aj jeden meter, slúži nám k tomu k čomu bolo vyrobené? Samozrejme potrebuje opraviť. Môže to platiť aj na nás. Ak chceme podať dobré výkony, potrebujeme byť v dobrom fyzikom stave. A opäť, ak chceme byť šťastný musíme byť vnútorne slobodný a uzdravený. Ak ide o nás, o človeka, v dnešnej dobe je to samozrejmá skutočnosť, ...(celý článok)


08.10.2015

Pre mnohých povzbudenie, pre iných výčitka, alebo pohoršenie...???


Keď sme sa ako seminaristi zapojili do oslavy života a rodiny na Pochode za život v Košiciach 2013, už vtedy bola ohlásená nasledujúca akcia v Bratislave. Po vtedajších skúsenostiach dobrovoľníka a zároveň účastníka pochodu som si povedal, že to si nesmiem nechať ujsť. Nie žeby som bol milovníkom „masoviek“, ale... Pochod za život je iný ako prvomájové a lampiónové sprievody, ktoré mi nedávali zmysel a taktiež ako štrnganie kľúčmi na Hlavnej ulici v Košiciach v n ...(celý článok)


Nové tváre
Lukáš Imrich
29.09.2015

Po chodbách košického seminára sa od septembra 2015 pohybujú bohoslovci dvoch diecéz. Naše spoločenstvo obohatili šiesti seminaristi z „Rožňavy“, ktorí tu absolvujú svoju prípravu na kňazskú službu. Do piateho ročníka prišli Martin Bunda z Revúcej a Ondrej Michalec z Polomky, do štvrtého Peter Kovalič z Cinobane, do tretieho Štefan Baláž z Rožňavy, do druhého Peter Manko z Rožňavy a do prvého ročníka nastúpil Tomáš Končula z Mníška nad Hnilcom. Tešíme sa z ich príchodu a veríme, že si budeme navzájom povzbudením a obohatením na ceste za K ...(celý článok)


29.06.2015

Milí miništranti, ďakujeme za Váš záujem o miništrantský tábor pod názvom "Miništrantská univerzita 2015". Z kapacitných dôvodov musíme prihlasovanie predčasne ukončiť. Na všetkých zaregistrovaných miništrantov sa tešíme. Prosím nezabudnite si vytlačiť prihlášku, ktorá je k dispozícii tu: Všetkých účastníkov taktiež prosíme, aby nám na náš mail (ministranti.kosice@gmail.com) kvôli poisteniu poslali svoje rodné číslo. Na tábor si prosím nezabudnite priniesť kartičku poistenca, preukaz na bezplatnú prepravu vlakom, miništrantské oblečenie a ta ...(celý článok)


30.05.2015
Tábor

Srdečne pozývame miništrantov Košickej Arcidiecézy na premiérový ročník letného tábora pod názvom "Miništrantská univerzita". Tábor začína registráciou účastníkov v priestoroch Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach 13. 7. 2015 o 15,00 hod. K registrácii je potrebné priniesť prihlášku (vyplnenú a podpísanú rodičom/zákonným zástupcom a svojim duchovným otcom), ktorú nájdete pod týmto článkom (Prihláška.doc)a účastnícky poplatok vo výške 30 €. Kvôli obmedzenému počtu účastníkov Vás prosíme, aby ste sa taktiež čím sk ...(celý článok)


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič