adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

042 03 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

fax:

+421 (0)55 6227134

email:

predstaveni@ktfke.sk


Prameň života
Marián Jaklovský
21.03.2014
báseň

Suchá púšť,
vody niet.
Divoká spúšť
mnoho liet.

...(celý článok)


18.03.2014
duchovná obnova

Tohto roku sa záver 1. pôstneho týžňa niesol v znamení duchovnej obnovy, ktorú viedol farár zo Ždiaru, o. Miroslav Lettrich. Začali sme v piatok 14. marca 2014 vzývaním Ducha Svätého a večernou úvahou, pri ktorej sme hľadali odpoveď na otázku „Kto je kňaz?“ Neskôr sme počúvali o rozdieloch medzi kňazmi SZ a kňazmi NZ a úvaha bola zakončená vysvetlením podstaty kňazstva, ktorá nemá byť len o tom, že kňaz prináša obetu, ale má sa sám stať obetou pre Krista. V sobotu ráno, po modlitbe ranných chvál a raňajkách nám bol predstavený istý protot ...(celý článok)


10.03.2014
slávnosť

V piatok 28. februára 2014 zavítala do nášho kňazského seminára vzácna návšteva. Pri príležitosti svojich jubileí – 90 rokov života a 65 rokov kňazstva nás navštívil otec kardinál Jozef Tomko, ktorý slávil slávnostnú svätú omšu o 16:30 v našom seminárnom kostole. Na svätej omši boli prítomní aj všetci košickí biskupi - otec emeritný arcibiskup Alojz Tkáč (ktorý sa v týchto dňoch tiež dožil životného jubilea 80 rokov), otec arcibiskup Bernard Bober, otec biskup Stanislav Stolárik i predstavení Kňazského seminára a Teologickej fakulty. Vo svoje ...(celý článok)


10.03.2014
slávnosť

Nedeľa 23. februára bola pre nás, bohoslovcov tretieho a štvrtého ročníka, veľkým dňom. Pri svätej omši o 9:30 nám totiž, za prítomnosti našich najbližších, otec arcibiskup Bernard Bober udelil ministériá lektorátu a akolytátu. Vo svojej homílii nás povzbudil, aby sme boli svedkami, ktorí neohlasujú Krista s „kyslou tvárou“, ale aby naše tváre boli naplnené radosťou so stretnutia s Ním. Keďže služba lektorátu je spojená s ohlasovaním Božieho slova, tretiakov povzbudil, aby sa hlbšie zakorenili v meditácii nad Svätým Písmom. Služba akolytátu za ...(celý článok)


28.02.2014
0.ročník

Milí účastníci 0. ročníka, naše spoznávacie a prípravné stretnutia vyvrcholia víkendovým pobytom v našom kňazskom seminári.

Pozývame vás prežiť tri dni v našom spoločenstve: od 28. do 30. marca 2014.

Záujemcovia budú mať možnosť spolu so seminaristami osobne si vyskúšať život vo formácii podľa seminárneho poriadku. Cieľom pobytu získať osobnú skúsenosť a objaviť krásu usporiadaného života, preniknutého modlitbou a prácou.

...(celý článok)


17.02.2014
duchovná obnova

Počas uplynulého víkendu, okrem zápasu našich slovenských hokejistov na olympiáde v Soči, sme mali v našom kňazskom seminári duchovnú obnovu, ktorú viedol otec Ján Benkovský, SJ. Niesla sa v jedinečnom štýle, pretože exercitátor dával viac dôraz na našu osobnú snahu vnútorne a duchovne sa obnoviť. Po krátkom 10 minútovom uvedení do témy s príslušnými citáciami zo Svätého Písma, bolo našou úlohou „prežuť“ tieto citácie tak, aby sme z nich vyťažili čo najviac pre náš duchovný život. Takto nás našimi meditáciami viedol a obnovoval sám Jež ...(celý článok)


Prípravné stretnutie pre 0. ročník
Dušan Škurla, špirituál
13.02.2014
0. ročník

Milí priatelia, chlapci, muži, dávame Vám do pozornosti ďalšie stretnutie 0. ročníka. Je určené pre tých, ktorí už v minulosti absolvovali tzv. stretnutie prvého kontaktu a naďalej zvažujú cestu kňazského povolania. Bude sa konať 22. februára 2014 so začiatkom o 09:00 hod. Prípravné stretnutia možno absolvovať viackrát (t.j. vítaní sú aj tí, ktorí už v predchádzajúcich rokoch takéto stretnutia absolvovali a stále zvažujú, či sa uchádzať o prijatie do seminára. Nie je určené pre tých, ktorí sa o prijatie v našom seminári uchádzali a dostali tr ...(celý článok)


28.01.2014
duchovná obnova

V tomto skúškovom období sme privítali v našom seminári o. Jána Záhradník, ktorý nás prišiel povzbudiť v našej formácii na kňazstvo a viedol našu duchovnú obnovu. Začali sme spoločne v piatok 17.1.2014 vzývaním Ducha Svätého a následne prvým príhovorom o. Jána. Najprv nám opísal situáciu zo sv. písma pred Poslednou večerou ako Pán Ježiš umýval nohy svojim učeníkom. Jasne nám vysvetlil podľa čoho nás majú ľudia spoznávať – podľa našej bratskej lásky. Naša láska bude mať silu ak bude zakorenená práve v bratskej láske. A slovami sv. Já ...(celý článok)


28.01.2014
šport

V pondelok, 13.1.2014, sme sa seminaristi vybrali na športovú akciu. Do nového roka sme vykročili hokejom. Pätnásti chlapci na čele s rektorom sme pondelok poobede začali winter classic. Zápas sa hral za priaznivých podmienok. Počasie nám hralo do kariet. Po slávnostných fotkách a úvodnom buly sme sa pustili do veľkého boja. Každí chcel ukázať svoje korčuliarske a technické prednosti. No nie každému to vyšlo. Po hodinovej hre sme sa všetci tešili tomu, že sa nikomu nič nestalo. Nešlo ani tak o výsledok ako o skvelý zážitok a posilnenie našich vzťahov. ...(celý článok)


28.01.2014
kvapka krvi

Dňa 7.11.2013 sa v priestoroch átria teologickej fakulty v Košiciach konala akcia s názvom „Študentská kvapka krvi“. Táto akcia sa každoročne koná pod záštitou Kňazského seminára a Teologickej fakulty. Hlavnými organizátormi tohto ročníka boli naši dvaja infirmaristi – Rastislav Gönci a Martin Miškuf. Pre zvládnutie každej akcie je potrebná dobrá príprava. V prvom rade bolo nevyhnutné objednať pojazdnú transfúznu jednotku a potom akciu poriadne spropagovať. Vytlačili sa plagáty a pozvánky, nakúpil sa proviant na posilnenie účastníkov a pripravili sa ...(celý článok)


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič