adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

042 03 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

fax:

+421 (0)55 6227134

email:

predstaveni@ktfke.sk


15.12.2013
schola

V stredu 11. decembra 2013 sa organizoval hudobný koncert Scholy Cantorum Casoviensis v jedálni domova dôchodcov v Košiciach. Bol to prvý koncert tohto druhu a preto, to bolo pre nás niečo nové. Celý koncert sme začali o 14:00 hodine, kde sme spievali niekoľko slovenských, ale aj latinských piesní, pomedzi to bola aj nádherná vsuvka organistu skladbou balada pre Adelu. Hlavnou myšlienkou koncertu bolo potešiť našich seniorov a vyčariť im úsmev na tvárach, čo si myslím sa nám aj podarilo. Všetkým prítomným sme na koniec koncertu odovzdali perníky ako malú pozorn ...(celý článok)


14.12.2013
duchovná obnova

Týmito slovami začal decembrovú duchovnú obnovu otec Marián Kuffa v posledný piatkový večer v seminári v roku 2013. Povzbudzoval nás ku kňazstvu, ale hlavne k tomu, aby sme boli svedkami Ježiša Krista a svedčili o ňom svojim životom. Aby sme z lásky ku Kristovi a z lásky k ľuďom dokázali trpieť a toto utrpenie aby nás posilňovalo a očisťovalo. Ak z lásky trpím ťažkosť, ktorú mi dal Nebeský Otec, On mi aj pomôže a nenechá ma v tom samého. On ma upevňuje a formuje cez utrpenia a ťažkosti, ale ja ich hlavne musím prijať a z lásky ich obetovať Bohu. Byť ...(celý článok)


25.10.2013
duchovná obnova

Po duchovných cvičeniach nastal v našom seminári čas znovu sa duchovne obnoviť. Duchovnú obnovu, ktorá trvala od piatku 18.10. večera do nedele 20.10.2013 rána, viedol pán kaplán z Univerzitného pastoračného centra v Košiciach o. Jozef Kohút. Prvú meditáciu uviedol myšlienkami nášho patróna sv. Karola Boromejského o duchovnom živote kňaza a dôležitosti modlitby v jeho živote. Neskôr nás povzbudil, aby sme vždy dôverovali Bohu a snažili sa dôverovať svojim blížnym aj napriek sklamaniam, ktoré sme v živote prežili. Pretože Boh nám, mne i mojim blížnym ...(celý článok)


Púť bohoslovcov na Velehrad
František Petruška
17.10.2013
púť

Ako je to už v poslednom čase zvykom, aj tento rok sa uskutočnila púť Slovenských a Českých bohoslovcov na Velehrad. Toho roku to bola už deviata púť. Tohto stretnutia sa zúčastnil aj náš kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach. Odchádzalo sa v piatok pred obedom s dvoma predstavenými a 37 bohoslovcami. Na Velehrade nás čakal vicerektor otec Kačmar a ešte dvaja bohoslovci. Naša prvá zastávka však nebol Velehrad, ale malé mestečko Napajedla, kde sme po otváracej svätej omši ktorá sa konala o 18:00 hod. rozdelili do jednotlivých rodín, ktoré n ...(celý článok)


Púť do Obišoviec
Martin Tuleja
08.10.2013
púť - slávnosť

Už niekoľko rokov veriaci Košickej arcidiecézy putujú v prvý októbrový víkend do Obišoviec k milostivému obrazu Panny Márie. Púť začala fatimskou sobotou- večeradlom a po nej nasledovala otváracia svätá omša, ktorú celebroval košický pomocný biskup Mons. Stanislav Stolárik. Piati seminaristi sme už od soboty obeda pomáhali miestnemu kňazovi, hlavne pri svätých omšiach. Mali sme možnosť vidieť ako prichádzajú rozličné skupiny veriacich uctiť si našu nebeskú Matku. Jedni s ružencami v ruke, iní spievajúci mariánske piesne a ďalší v tichosti kráča ...(celý článok)


04.10.2013
slávnosť

V pondelok 30. Septembra o 19 hod. sa uskutočnilo Veni Sancte čiže vzývanie Ducha Svätého na začiatku akademického roka. Na svätej omši, ktorú celebroval otec arcibiskup Mons. Bernard Bober, sa zúčastnili aj predstavitelia katolíckej univerzity v Ružomberku, na čele s rektorom prof. Tadeuszom Zasepom Phd. V homílii bolo spomenuté okrem iného aj to, že na sv. omši sa stretli traja bratia – košický seminár sv. Karola Boromejského, Univerzitné pastoračné centrum a katolícka univerzita. Na konci sv. omše podarovalo UPC-čko malé darčeky všetkým zúčastnením pr ...(celý článok)


01.10.2013
futbal

V sobotu 28. septembra sme sa vybrali my, bohoslovci kňazského seminára spolu s našimi predstavenými na tradičný futbalový zápas – výber seminára verzus prvý ročník. Po minuloročnom fiasku 1:11, boli tohtoroční prváci už o čosi opatrnejší nielen v predzápasových vyhláseniach, ale aj v zvolenej zostave a taktike. Prváci, spočiatku plní entuziazmu a odhodlania vybojovať čo najlepší výsledok, nastúpili v zostave aj so svojimi dvomi viceduktormi – Dominikom Plavnickým a Lukášom Imrichom. Na pomoc si prizvali aj o. špirituála Dušana a o. prefekta Dominika ...(celý článok)


Akolytát
Michal Škulka
27.09.2013
slávnosť

V pondelok, dňa 16. septembra 2013 sa v seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho konala slávnosť uvedenia do služby akolytov. Otec arcibiskup Bernard Bober ustanovil do služby akolytov šiestich bohoslovcov piateho ročníka. Po homílii kandidáti pristúpili k biskupovi, ktorý každému jednotlivo odovzdal nádobku s chlebom určeným na premenenie slovami:: "Prijmi nádobu s hostiami na slávenie Eucharistie a buď taký, aby si mohol dôstojne slúžiť Pánovmu stolu a Cirkvi". Akolyta odpovedal: "Amen". Akolyta sa ustanovuje, aby pomáhal diakonovi a slúžil kňazovi. Jeho slu ...(celý článok)


Duchovné Cvičenia
Mathias Gočik
27.09.2013
duchovné cvičenia

Po prázdninách a pred začiatkom nového školského roka sa všetci bohoslovci Kňazského seminára sv. Karola Boromejského vždy najprv pripravia duchovne, a to utiahnutím sa do úplného ticha na päťdňové duchovné cvičenia, odrezaní od sveta. V Jezuitskom exercičnom dome v Prešove, sme si vykonali duchovné cvičenia pod vedením Mons. ThDr. Mariána Bublinca, PhD., kňaza Banskobystrickej diecézy, o veľmi dôležitej téme pre nás, budúcich kňazov – o modlitbe, s názvom „Pane, nauč nás modliť sa...“. Povzbudzoval nás, aby sme sa počas týchto duchovných cv ...(celý článok)


Výberové konanie - správca budov
Andrej Kačmár, vicerektor
24.09.2013
výberové konanie

Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie správcu budov. Podrobnosti nájdete v priloženom pdf súbore. ...(celý článok)


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič