adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

042 03 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

fax:

+421 (0)55 6227134

email:

predstaveni@ktfke.sk


03.05.2013
víkendovka

V poradí sedemnásty víkend roku 2013 sme sa my, bohoslovci prvého ročníka, vybrali na druhý spoločný ročníkový výlet. Tentoraz sme si ako destináciu zvolili krásnu dedinku zopár kilometrov od poľských hraníc – Malý Lipník.

Obec sa nachádza v malebnom prostredí Pienin, v blízkosti toku rieky Poprad. Víkend sa pre nás začal hneď po piatkovom obede, kedy sme už vopred pripravené veci naložili do áut a vyrazili sme na cestu. Hneď ako sme dorazili a ubytovali sa v miestnej chatke, vybrali sme sa na prvú poznávaciu prechádzku okolím. Deň sa pom ...(celý článok)


Tajomstvo odhalené – dvere konečne otvorené
Tomáš Belá, Marián Jaklovský
23.04.2013
slávnosť

Nedeľa Dobrého Pastiera, je nedeľou kedy nie len naše brány, ale hlavne naše srdcia sú akosi viac otvorené.

Aké tajomstvo sa skrýva za našimi dverami? Mnohí si myslia, že tu nájdu niečo mysteriózne či skryté, a však my touto transparentnosťou chceme každý rok ukázať, že nemáme čo skrývať. V seminári sa pripravujeme na to, aby sme raz boli poslaní k vám. Seminár je miestom, kde dozrieva naše nadšenie pre Krista, preto neponúkame len prehliadku prázdnych priestorov chladného múzea, ale snažíme sa vám priblížiť reálny život. Život, kto ...(celý článok)


23.04.2013
duchovná obnova

Nikdy nebudeme pravými nasledovníkmi Ježiša Krista, ak nebudeme patriť do konkrétneho spoločenstva a v ňom pokorne slúžiť. Kristus má byť v Cirkvi stvárnený, a preto sa má človek usilovať robiť to, čo robil Ježiš.

V dňoch 12.-14.4.2013 sa naše seminárne spoločenstvo opäť utiahlo do ticha a mohli sme sa spoločne s otcom Vladimírom Šostákom zamyslieť nad témou: „Cirkev ako Božia rodina“. Otec Vladimír nám pripomenul, že Cirkev je tu, aby slúžila. Na prednáške sme si tiež rozoberali problém posudzovania. Ním sa totiž oddeľujeme od J ...(celý článok)


15.04.2013
pozvánka

Tak ako každý rok, aj tento, srdečne Vás pozývame do kňazského seminára. Počas nedele „Dobrého Pastiera“ znova otvárame naše dvere pre verejnosť a ponúkame duchovné hodnoty i celodenný program. Cieľom je prejaviť vďaku všetkým tým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhajú či prípadne aj osloviť budúcich študentov univerzity a seminára . Ukážeme vám priestory, v ktorých sa formujú budúci kňazi našej arcidiecézy a priblížime čo-to z nášho každodenného života.

Program:

8:45 – modlitba posvätného ruženca ...(celý článok)


Ako zomrieť sebe
Michal Škulka
20.03.2013
duchovná obnova

V dňoch 15. – 17. marca sme mali v rámci duchovnej obnovy s otcom Vladimírom Šostákom možnosť zamyslieť sa nad témou obnovy „Ako zomrieť sebe“. Život v Božom kráľovstve je nemožný, ak neumrieme svojmu ja. Jedinou skutočnou transakciou života je vydať sa Ježišovi a úplne mu dôverovať. Lebo, keď nezomrieme sebe, nemáme šancu ako kňazi obstáť v tomto živote. Boh sa ujme len života tých ľudí, v ktorých živote vládne. V poslednej prednáške sme sa zamýšľali nad tajomstvom prijímania. Prijímanie znamená stať sa jedno s Bohom, a tak mu umožni ...(celý článok)


Lektorát
Marián Jaklovský
13.03.2013
slávnosť

Dňa 8. marca 2013 v kostole sv. Antona Paduánskeho o. biskup Stanislav Stolárik predsedajúc slávnosti ustanovil do služby lektora piatich bohoslovcov tretieho ročníka.

Služba lektora úzko súvisí s Božím slovom. Preto sa aj my, novoustanovený lektori, chceme sa usilovať zo dňa na deň stále viac, plnšie a živšie milovať Sväté Písmo, hlbšie ho poznávať a meditovať, aby sme sa stávali dokonalejšími učeníkmi nášho Pána.

...(celý článok)


04.03.2013
víkendovka

určený pre tých, ktorí už absolvovali stretnutie prvého kontaktu a sú v maturitnom ročníku alebo už získali maturitu. Záujemcovia budú mať možnosť spolu so seminaristami osobne si vyskúšať život vo formácii podľa seminárneho poriadku. Cieľom pobytu získať osobnú skúsenosť a objaviť krásu usporiadaného života, preniknutého modlitbou a prácou.

Termín víkendového pobytu:

08. - 10. marca 2013

začiatok: v piatok o 18:00 hod.

Víkendový pobyt v seminári možno absolvovať viackrát (t.j. vítaní sú aj tí, kto ...(celý článok)


Kandidatúra
Tomáš Tupta
26.02.2013
slávnosť

V piatok 22. februára 2013, na Sviatok katedry sv. Petra - apoštola, boli bohoslovci piateho ročníka počas pontifikálnej svätej omše o 16:30, celebrovanej otcom arcibiskupom Bernardom Boberom, v našom seminárnom kostole, slávnostne predstavení spoločenstvu veriacich ako kandidáti diakonátu a kňazstva. Otec arcibiskup počas svojho príhovoru viackrát pripomenul, že kňaz je ten, kto je poslaný pre druhých, aby im slúžil. Že na to, aby kňaz mohol byť kňazom si nestačí sám, ale potrebuje spoločenstvo. V závere svätej omše oslovil nových kandidátov už ako ...(celý článok)


Zmena života
Dušan Harvilik
18.02.2013
duchovná obnova

Po krásnej púti v Ríme, sme pokračovali duchovnou obnovou s našim exercitátorom, duchovným otcom Vladimírom Šostákom, v dňoch 15. – 17. februára. Témou obnovy bola „Zmena života“ (Gal 5,22-23). Je potrebné niečo zmeniť? O akú zmenu sa to jedná? Táto zmena musí vychádzať z nášho srdca, ktoré zanechá starý spôsob života a otvorí sa novému životu Kristovej lásky. Láska Krista nás naučí odumierať svojim túžbam. Jedine tak budeme schopný prijať a zamilovať si hlavné Božie prikázanie: milovať Boha celým svojim srdcom, dušou, mysľou a ...(celý článok)


18.02.2013
duchovná obnova

V dňoch od 31. januára do 8. februára 2013 sme putovali spolu s našim rektorom, prefektom a emeritným arcibiskupom Alojzom Tkáčom do Večného mesta. Sprevádzal nás otec Juraj Jurica, ktorý nám ku každému miestu podal historický výklad a doplnil ho svojimi trefnými myšlienkami a postrehmi. Keďže seminárny kostol je zasvätený sv. Antonovi Paduánskemu, počas cesty sme sa zastavili v Padove aj v Assisi.

Počas dní v Ríme sme navštívili mnoho miest, medzi ktoré nevyhnutne patria štyri hlavné baziliky. V nedeľu sme sa zúčastnili modlitby Anjel Pána ...(celý článok)


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič