adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

042 03 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

fax:

+421 (0)55 6227134

email:

predstaveni@ktfke.sk


18.02.2013
slávnosť

Naše seminárne spoločenstvo tohto roku oslávilo (22.1.2013) už piate výročie konsekrácie kaplnky. Slávnostnú svätú omšu celebroval Mons. Stanislav Stolárik. Počas svojej homílie poukázal, že kaplnka je dušou seminára a seminár je dušou diecézy. Taktiež nás poučil, že k atmosfére, ktorú tu vytvárame, prispieva každý z nás. Na záver svätej omše nám udelil svoje biskupské požehnanie a zaželal nám veľa úspechov.

...(celý článok)


18.02.2013
duchovná obnova

Našou prvou duchovnou obnovou tohto roka nás opäť viedol o. Vladimír Šosták. Počas víkendu (18. – 20. 1. 2013) si pre nás pripravil dve prednášky na témy Poznanie vo viere a Viera ako prameň poznania. Pri tejto príležitosti sme mali možnosť zastaviť sa a oddýchnuť si od každodenných povinností, no zároveň sa zahľadieť a hlbšie si uvedomiť prítomnosť Toho, ku ktorému sa usilujeme dostať – k Ježišovi Kristovi. Táto duchovná obnova bola špeciálna tým, že medzi nami sme mohli privítať augustiniána pátra Pavla Benedika – pápežského ...(celý článok)


28.11.2012
čajový večer

Pondelkový večer sa niesol v netradičnom umeleckom duchu. Hosťom večerného posedenia bol zaujímavý manželský pár z Čiech. Výtvarník a evanjelizátor Václav Lamr spolu s manželkou Máriou nám predstavili, ako netradične a možno pre niekoho šokujúco ohlasovať Božie slovo, v dnešnom hlučnom a na informácie presiaknutom globálnom svete. Obaja sú zakladateľmi misijného združenia Christ art, ktoré využíva najmä umeleckú formu k šíreniu kresťanských hodnôt. Vo svojej obsiahlej a veľmi zaujímavej prednáške nám predstavil plagátovú a bilboardovu misiu, ktorá môže osloviť široké vrstvy ľudí v Cirkvi ale aj mimo nej. ...(celý článok)


28.11.2012
čajový večer

Obsahom nášho posedenia bola opäť téma súvisiaca s vierou, „Viera ako vykročenie do neistoty“. Hosťami večera boli manželia Soňa a Kamil Vancákovi. Pani Soňa nám na základe osobných svedectiev priblížila ako Boh konal a koná v jej živote aj v životoch jej blízkych. Hoci ako sama tvrdí nebolo to vždy jednoduché a ľahké, „ale netreba sa báť skočiť do Božej náruče a nechať sa ním viesť aj napriek mnohým ťažkostiam“. Nás seminaristov ako budúcich potenciálnych kňazov povzbudila, aby sme vydávali svedectvo našej viery, aby sme dokázali počúvať iných a nezabudli na to čo je pre nás najdôležitejšie. ...(celý článok)


28.11.2012
čajový večer

Posledný zo série jesenných čajových večerov ukončilo svedectvo brata, ktorý sa s nami podelil o vlastný životný príbeh. Rozprával na tému „Viera ako sila v slabosti“. Na základe vypovedaného svedectva poukázal na to, ako nám viera môže pomôcť vymaniť sa zo závislosti. Konkrétne v jeho prípade to bola závislosť na alkohole. Náš hosť je v súčasnosti aktívnym členom košickej skupiny anonymných alkoholikov. V tomto spoločenstve a nielen v ňom svojím novým životom pomáha mnohým ľuďom, ktorí bojujú so závislosťou. Ako sám vyznal, je veľmi dôležité, aby v tomto probléme nebol človek sám, aby sa mal o koho oprieť. ...(celý článok)


23.11.2012
víkendovka

Bohoslovcom nášho kňazského seminára, počas jedného víkendu, je umožnené raz v priebehu jedného semestra zúčastniť sa menšieho ročníkového výletu. My bohoslovci prvého ročníka sme si naplánovali túto "víkendovku" v našej arcidiecéze, lenže vplyvom okolnosti sme zmenili lokalitu a víkend sme strávili v krásnom Tatranskom prostredí v chatovej oblasti Štrby. Piatok v poobedňajších hodinách sme sa celý ročník spolu s naším ročníkovým duktorom a našimi predstavenými vydali na cestu do Tatier na dvoch deväťmiestnych autách. ...(celý článok)


13.11.2012
čajový večer

Pod týmto názvom sa v našom seminári začala séria večerných stretnutí s pozvaným hosťom. Ako prvý v Roku viery k nám zavítal Mons. Peter Holec, súdny vikár košickej arcidiecézy. Oboznámil nás s prácou súdneho vikára, ale hlavne s tým, aký je dôležitý zákon v našom živote. Veľa ľudí totiž zákon vníma ako obmedzenie, ako niečo, „čo sa musí“. Opak je pravdou: zákon je prejavom múdrosti a lásky Boha – Stvoriteľa. Zákon chráni spoločné dobro a garantuje slobodu. „Byť slobodný znamená prijať ohraničenie...“ ...(celý článok)


04.11.2012
slávnosť

4. november je v Cirkvi dňom spomienky sv. Karola Boromejského. Keďže je patrónom nášho seminára, bol to pre nás výnimočný deň oslavy Boha v živote a diele tohto veľkého pastiera duší. Odpustovej slávnostnej sv. omši predsedal otec arcibiskup Mons. Bernard Bober. Pred sv. omšou požehnal seminaristom 4. ročníka kňazské oblečenie - reverendy, ktorí tak postúpili na ceste „obliekania si Krista“ vo svojich životoch. Službu slávnostného kazateľa prijal rektor spišského seminára Mons. Prof. Jozef Jarab. ...(celý článok)


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič