adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

042 03 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

fax:

+421 (0)55 6227134

email:

predstaveni@ktfke.sk


29.05.2020
novinky

Milí miništranti, drahí rodičia miništrantov, s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu oznamujeme, že tohtoročná Miništrantská univerzita je ZRUŠENÁ. Ďakujeme vám za vašu priazeň a záujem. Tešíme sa na stretnutie s miništrantmi v budúcnosti. Prajeme vám pokojný a požehnaný čas letných prázdnin. ...(celý článok)


17.03.2020
novinky

Koronavírus síce zavrel brány seminára a bohoslovci odišli na vynútené "vírusové prázdniny", ale prednášky bežia ďalej aj vďaka vynaliezavosti vyučujúcich a možnostiam modernej techniky. Na fotografii môžte vidieť interaktívnu hodinu latinčiny v podaní prodekana pre vedu a výskum SLLic. Andreja Krivdu, PhD. ...(celý článok)


17.03.2020
novinky

Vzhľadom k aktuálnej mimoriadnej situácii sa termín podania prihlášky do kňazského seminára posúva na 30.4.2020. V prípade nejasností, alebo iných otázok píšte na emailovú adresu rektor@kske.sk. ...(celý článok)


02.03.2020
novinky

Podporte Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach svojim dobrovoľným príspevkom na číslo účtu
SK52 0200 0000 0021 8548 0694
Do poznámky uveďte svoje kontaktné údaje + text: MILODAR NA KŇAZSKÝ SEMINÁR

Ako poďakovanie Vám na vašu adresu zašleme najnovšie CD SANCTUS Scholy Cantorum Cassoviensis.

...(celý článok)


Výprava na juh
Šimon Mesarč
25.02.2020
aktivity bohoslovcov

V dňoch 07.2. – 09.02.2020, sme my – bohoslovci a niektorí naši predstavení opustili naše drahé Slovensko a zamierili sme na juh – do Maďarska.

Cieľom našej cesty bola nie len perla na Dunaji – Budapešť, ale aj iné významné miesta na území bývalého Uhorska, ku ktorému niekedy patrilo aj naše územie. V piatok, po prekročení maďarskej hranice, bolo našou prvou zastávkou hlavné mesto Hevešskej župy – Jáger. Po príchode na miesto sme sa ubytovali v kňazskom seminári, kde nás privítal rektor jágerského seminára Buda Péter.

...(celý článok)


21.02.2020
novinky

V mene celej redakčnej rady časopisu Boromeo ďakujem čitateľom nášho časopisu za vyjadrenú priazeň a podporu. Zároveň ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže a zaslali nám správne odpovede.

...(celý článok)


02.12.2019
aktivity bohoslovcov

Vedeli ste, že jediným darovaním krvi môžete zachrániť až 3 ľudské životy? Hoci počet prvodarcov na Slovensku stúpa, stále sú obdobia, kedy je krvi pre pacientov nedostatok. Darovanie krvi je pritom pomerne jednoduchý a rýchly proces – samotný odber trvá približne 10 minút. Aj to nás motivovalo pomôcť, ani nevieme komu a vybrali sme sa darovať krv. Možno to nebolo pre niektorých z nás ľahké, predsa sme chceli pomôcť. A tak sme sa 27.11.2019 o 8:30 vybrali do nemocnice.

...(celý článok)


Druháci na Hradisku
Jaroslav Grocký
22.11.2019
víkendovka

Nápad ísť na víkendovku na Hradisko vznikol ešte vo februári roku 2019, keď sme si chceli rezervovať chatu od sestričiek z Congregatio Jesu v Prešove. Chata však bola počas letného semestra úplne obsadená. „Škoda“, povedali sme si. Ale mysleli sme dopredu a s veľkým predstihom sme si rezervovali chatu na november na ďalšiu víkendovku.

...(celý článok)


22.11.2019
víkendovka

S povinnosťami, ktoré prichádzajú v seminári, prichádzajú aj príjemne veci. Jedna z takýchto vecí je víkendovka. Je to čas, kde sa upevní ročníkové priateľstvo, kde človek spozná nové miesto, novú farnosť, nových ľudí ... .

Naša prvá víkendovka bola v poslednom čase známej farnosti našej arcidiecézy v Pavlovciach nad Uhom.

...(celý článok)


Študentská kvapka krvi
Dominik Maruša, Dávid Černiga
19.11.2019
Novinky

Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach v spolupráci s Teologickou fakultou v Košiciach organizuje Študentskú kvapku krvi dňa 27.11.2019.

...(celý článok)


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič