adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

042 03 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

fax:

+421 (0)55 6227134

email:

predstaveni@ktfke.sk


14.11.2019
prednáška

Koncom októbra 2019 zavítal na Slovensko vzácny človek – Mons. Jorge Carlos Patrón Wong, arcibiskup a sekretár pre semináre Kongregácie pre klerikov. V rámci svojej návštevy sa stretol najprv s biskupmi a predstavenými seminárov a v piatok 25. októbra aj s nami – seminaristami – v priestoroch bývalého Kňazského seminára v Badíne.

...(celý článok)


Velehrad 2019
Dávid Černiga
15.10.2019
aktivity bohoslovcov

Prebieha prvá rektorská porada a o. rektor hlási výlet na Moravu, kde sa stretávajú všetky kňazské semináre Slovenska, Moravy a Čiech.

V piatok 11.10.2019 o 12:00 sme sa vydali na 6 hodinovú cestu do ďalekej farnosti Štípa, kde si nás rodiny po príchode rozdelili, a hneď potom sme utekali k ním domov, kde nás srdečne privítali a pohostili večerou. Na ďalší deň ráno sme vyrazili na Velehrad, kde sa stretli všetci bohoslovci.

...(celý článok)


10.10.2019
slávnosť

Prvý októbrový víkend sa bohoslovci z Kňazského seminára sv. Karola Boromejského zúčastnili spolu s ostatnými veriacimi arcidiecéznej púte k Panne Márii Ružencovej v Obišovciach, ktorou sa završuje obdobie pútí v našej arcidiecéze.

Niektorí z nás boli účastní na programe púte, ešte stále nesúcej sa v duchu 400. výročia hrdinskej smrti troch košických mučeníkov už od soboty a ďalší sa zúčastnili, podľa možností, aspoň nedeľného programu.

...(celý článok)


Pochod za život
Ján Pčolinský
26.09.2019
udalosť

V roku 1989 zažilo vtedajšie Československo na námestiach mohutnú vlnu veľkých zhromaždení. Ich cieľom bolo vydobyť slobodu pre ľudí, ktorí boli zotročení ideológiou komunizmu. Po 30 rokoch sa ľudia zišli znova (už tretíkrát), no namiesto kľúčov držali v rukách biele vlajky. Cieľom tohto zhromaždenia – pochodu, bolo vydobyť slobodu pre nenarodené deti, ktoré ešte nemôžu kráčať, či niečo povedať. Pre starých a chorých, ktorí už nevládzu bojovať sami za seba. Preto musí za nich bojovať niekto iný.

...(celý článok)


26.09.2019
slávnosť

Dňa 7. septembra 2019 sa zavŕšil Jubilejný rok svätých Košických mučeníkov Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého.

Vyvrcholením osláv 400. výročia ich smrti bola Eucharistická slávnosť, ktorej predsedal košický arcibiskup - metropolita Mons. Bernard Bober, v Katedrále sv. Alžbety. Na tejto slavnosti sme boli účastní aj my - bohoslovci, spolu s našimi predstavenými.

...(celý článok)


Duchovné cvičenia
Tadeáš Jacko
24.09.2019

Po prázdninách a pred začiatkom nového školského roka sa všetci bohoslovci vždy najprv pripravia duchovne, a to utiahnutím sa do úplného ticha na duchovné cvičenia.

Tohto roku sa konali od 09.09. – 14.09.2019 opäť v Jezuitskom exercičnom dome v Prešove. Viedol ich jezuita Ján Benkovský. Počas týchto dní sme sa stíšili a meditovali, čo sa dialo po Ježišovom zmŕtvychvstaní. Cieľom bolo prehĺbiť veľkonočnú radosť, zamerať sa na zmŕtvychvstalého Krista, ktorý sa dáva poznať priateľom, vyprosiť si veľkonočné zmýšľanie. ...(celý článok)


19.07.2019
Miništrantská univerzita 2019

Záver ... v dnešný posledný deň našej Miništrantskej univerzity sme začali tradičným budíčkom, po ktorom nasledovala ranná rozcvička ...

...(celý článok)


18.07.2019
Miništrantská univerzita 2019

Ráno dnešného dňa sa nieslo opäť v tradičnom duchu. Začali sme ho budíčkom, po ktorom nasledovala rozcvička. Pokračovali sme duchovnou rozcvičkou, spoločnou modlitbou v kaplnke ...

...(celý článok)


17.07.2019
Miništrantská univerzita 2019

Dnešné ráno bolo špeciálne. Začínali sme budíčkom, po ktorom však nenasledovala rozcvička, ale priamo sme sa presunuli do kaplnky, kde sme zverili tento deň do modlitby ...

...(celý článok)


17.07.2019
Miništrantská univerzita 2019

Nasledujúci 2. deň, ktorého sme sa dočkali ... utorok ráno ... a aj napriek tomu, že spať sa nám nechcelo, začínali sme deň budíčkom, po ktorom podľa hesla „V zdravom tele zdravý duch.“ nás čakala krátka rozcvička ...

...(celý článok)


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič