adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

042 03 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

fax:

+421 (0)55 6227134

email:

predstaveni@ktfke.sk


Prváci v Rožňave
Jaroslav Grocký
05.11.2018
víkendovka

Druhý októbrový víkend bol pre nás prvákov špeciálny. V dňoch od 12. do 14. októbra 2018 sme sa totiž vybrali na našu prvú spoločnú víkendovku. Miestom nášho pobytu sa na necelé tri dni stalo centrum rožňavskej diecézy – mesto Rožňava. V piatok popoludní sme sa teda deviati prváci spoločne s o. prefektom Jozefom Kohutom vybrali do Rožňavy, kde sme sa ubytovali v centre pre mládež priamo v historickom centre Rožňavy. Prvý večer patril návšteve farnosti v Čoltove, kde nás privítal miestny pán farár, o. Patrik Balázs. Spoločne s farníkmi sme sa po ...(celý článok)


16.10.2018
slávnosť

Siedmy október patrí v liturgickom kalendári Panne Márii ružencovej a práve vždy okolo tohto dátumu putujú naši veriaci spolu s duchovnými pastiermi aj bohoslovcami do našej diecéznej svätyne v Obišovciach uctiť si ružencovú Kráľovnú.

Naši seminaristi putujú tradične na toto milostivé miesto využívajúc rozličné spôsoby prepravy: Od automobilovej po klasické putovanie po vlastných nohách. I tento rok sa sedem našich chlapcov rozhodlo putovať z Košíc do Obišoviec po vlastných nohách, aby v srdciach priniesli na milostivé miesto modlitby za se ...(celý článok)


Te Deum 2018
Šimon Škvarko
14.06.2018
slávnosť

Vo štvrtok 14.6 2018 sme slávili svätú omšu Te Deum ako poďakovanie za uplynulý akademický rok. Svätú omšu celebroval Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup, a zároveň profesor na Teologickej fakulte v Košiciach. ...(celý článok)


14.06.2018
slávnosť

Ako každý rok aj tohto roku sme oslavovali s patrónom nášho kostola Antonom Paduánskym. Odpustová slávnosť pripadla na stredu 13.6. 2018. Svätú omšu celebroval náš emeritný otec arcibiskup Alojz Tkáč . ...(celý článok)


13.06.2018
slávnosť

Srdečne Vás pozývame na kňazskú a diakonskú vysviacku do Dómu sv. Alžbety v Košiciach. ...(celý článok)


04.05.2018
novinky

Z mnohých, ktorí sa zapojili do súťaže, sme vyžrebovali štyroch, ktorí od nás získali vecné ceny. Výhercom blahoželáme! ...(celý článok)


02.05.2018
športová udalosť

Pohár Konferencie biskupov Slovenska v celoslovenskom futsalovom turnaji medzi seminármi vyhrali bohoslovci z Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. Turnaj tentokrát zorganiozval košický seminár, uskutočnil sa v sobotu 28. apríla 2018 v telocvični v Rozhanovciach. ...(celý článok)


30.04.2018
slávnosť

V Nedeľu Dobrého Pastiera sa ako každý rok otvorili dvere aj v košickom seminári sv. Karola Boromejského. Začali sme o 11.00 hod. svätou omšou, ktorú celebroval otec arcibiskup Mons. Bernard Bober s nádherným doprovodom seminárnej Scholy Cantorum Cassoviensis v seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho. ...(celý článok)


09.04.2018
aktivity bohoslovcov

Ako po minulé roky aj tento rok kňazský seminár organizuje ďalší ročník letného tábora pod názvom „Miništrantská univerzita“, ktorý sa uskutoční v termíne 16.7. – 20.7.2018 , na ktorý sú srdečne pozvaní miništranti (chlapci) Košickej arcidiecézy vo veku 10 – 14 rokov . ...(celý článok)


03.04.2018
aktivity bohoslovcov

Každý rok je zvykom, že sa na nedeľu Dobrého Pastiera otvoria dvere seminára pre všetkých ľudí, ktorí tu bežne prísť nemôžu. Ani tento rok nebude žiadnou výnimkou a 22. apríla 2018 sa brány Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach otvoria pre každého, kto príde. Začíname o 11.00 sv. omšou. ...(celý článok)


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič