adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

042 03 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

fax:

+421 (0)55 6227134

email:

predstaveni@ktfke.sk


11.04.2017
aktivitá bohoslovcov

Aj počas tohtoročných prázdnin Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach organizuje 3. ročník letného tábora pod názvom „Miništrantská univerzita“, ktorý sa bude uskutočňovať v dvoch termínoch a to 3. – 7.7.2017 a 10. - 14.7.2017, na ktorý srdečne pozývame miništrantov Košickej Arcidiecézy (chlapcov od 10 do 14 rokov).

Miništrantská univerzita sa začína registráciou v priestoroch Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciachv pondelok 03.07.2017 v čase od 12.30h do 15.00h (I.termín) a v pond ...(celý článok)


27.03.2017
novinky

Uverejňujeme druhé video, ktoré si bolo možné pozrieť pomocou QR kódu v našom časopise Boromeo II/2016. Je to rozhovor s pomocným biskupom košickej arcidiecézy Mons. Marekom Forgáčom.

...(celý článok)


Ako deti z Fatimy
Peter Kovalič
27.03.2017
slávnosť

Názov článku vychádza z homílie otca biskupa Stanislava Stolárika, ktorú predniesol pri slávnosti udelenia lektorátu a akolytátu našim rožňavským spolubratom 3.3.2017. Ministérium lektorátu bolo udelené dvom bratom z 3. ročníka – Jánovi Horvátovi z Osušia (farnosť Dolná Strehová) a Petrovi Mankovi z Rožňavy. Ministérium akolytátu bolo udelené nášmu bratovi zo 4. ročníka Štefanovi Balážovi z Rožňavy.

V príhovore ich otec biskup povzbudil, aby nasledovali čnosti troch fatimských detí – Františka, Hyacinty a Lucie. Aj ich príklad ako p ...(celý článok)


27.03.2017
aktivitá bohoslovcov

Zaradoval som sa, keď mi povedali: „Pôjdeme do domu Pánovho, naše nohy už stoja v tvojich bránach Jeruzalem“. Ž 122,1-2

Slovami toho žalmu by som opísal radosť, keď som sa dozvedel o našej seminárnej púti na miesta, po ktorých kráčal sám Pán Ježiš. Zároveň týmito slovami začal svoj príhovor aj otec špirituál Ján, v deň nášho odletu do Sv. zeme.

Samotná púť bola pre mňa povzbudením na ceste za Kristom. Snažil som sa prežívať ju s modlitbou na perách. Týždeň v Jeruzaleme priniesol pre mňa viacero silných zážitkov. Pre ...(celý článok)


15.03.2017
novinky

V najnovšom čísle Boromea II/2016 si bolo možné k článku so zážitkami bohoslovcov pozrieť aj krátke video. Bolo prístupné cez QR kód, ktorý sa s pomocou aplikácie v mobilnom telefóne premenil na odkaz, cez ktorý si bolo možné toto video prehrať.

Pre tých, ktorí si ho nemohli prehrať alebo sa k nemu nedostali, uverejňujeme ho aj na našej stránke.

Druhé video z časopisu, na ktorom je rozhovor s pomocným košickým biskupom Mons. Marekom Forgáčom, uverejníme v najbližšej dobe.

...(celý článok)


15.03.2017
slávnosť

Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober v sobotu 25. februára počas večernej svätej omše v seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach udelil bohoslovcom ministéria lektorátu a akolytátu. Za hojnej účasti veriacich, predovšetkým z rodín bohoslovcov, otec arcibiskup povzbudil prítomných myšlienkou sv. Františka Saleského: „Nech pôjdem akokoľvek vpravo či vľavo, strelka na kompase bude stále ukazovať sever.“ A taký má byť život každého kresťana, predovšetkým bohoslovca. Vlastným životom či svedectvom ukazovať na Ježiša.

Le ...(celý článok)


09.12.2016
aktivitá bohoslovcov

V stredu 16. 11. 2016 bolo u nás nečakane rušno. Každý sa pýtal, čo sa stalo. Na parkovisku zaparkovaná sanitka, po fakulte pobehujú 6 zdravotníci a v pyramíde tečie krv. Našťastie sa nedialo nič zdraviu škodlivé, ba naopak, zachraňovali sa ľudské životy.

Od 8.00 do 11.00 hodiny sa na Teologickej fakulte konal mobilný odber krvi. Počasie nás nečakane prekvapilo chladom a zaraz sa vynorila otázka: „Prídu zdravotníci?“ Naše obavy sa rýchlo rozplynuli, keď sme na parkovisku videli vchádzať našich hostí. Z auta sme všetko vybalili a mohli sme zač ...(celý článok)


25.11.2016
slávnosť

Každý rok si v jeden deň tak špeciálne spomíname na patróna nášho kňazského seminára – sv. Karola Boromejského. Ani tentoraz to nebolo inak a tak sme 4. novembra slávili svoju odpustovú slávnosť. Pri tejto príležitosti si bratia štvrtáci prvýkrát obliekli reverendy a bratom piatakom boli požehnané breviáre a pri svätej omši boli prijatí za kandidátov na diakonské a kňazské svätenie.

Sv. Karol Boromejský žil v 16. storočí. Pápež Pius IV. ho vymenoval za kardinála a za administrátora milánskej diecézy. Karol má veľkú zásluhu v zlepšen ...(celý článok)


25.11.2016
aktivitá bohoslovcov

7. až 9. októbra sa konalo stretnutie bohoslovcov Slovenska, Čiech a Moravy na Velehrade. Boli sme ubytovaní v rodinách v obci Vacenovice. Do tejto obce sme prišli v piatok večer. Boli sme na svätej omši a potom nás rozdelili do rodín.

V sobotu sme sa vybrali na Velehrad. Stretli sme sa tam s ostatnými bohoslovcami. Keď sme prišli, mali sme chvíľu voľno, potom sme boli na spoločnej svätej omši ktorú celebroval Mons. Ján Graubner. Božie slovo nám priblížil vladyka Cyril Vasiľ SJ. Poobednú prestávku sme využili na rôzne aktivity. Naobedovali sme sa a p ...(celý článok)


Študentská kvapka krvi
Miloš Jaklovský
26.10.2016
novinky

...(celý článok)


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič