adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

042 03 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

fax:

+421 (0)55 6227134

email:

predstaveni@ktfke.sk


20.10.2016
novinky

PROJEKT NULTÉHO ROČNÍKA

Viac informácií pre aktuálny školský rok 2016/2017 tu.

...(celý článok)


20.10.2016
duchovná obnova

V mesiaci október na pozvanie otca rektora Štefana Novotného náš seminár navštívila charizmatická osobnosť Mary Shaw. Počas víkendu viedla duchovnú obnovu pre bohoslovcov, počas ktorej nám predostrela a rozobrala tému: Vnútorné uzdravenie a oslobodenie. Počas siedmich stretnutí sa s nami podelila nielen o teoretické poznatky, ale aj o svoje bohaté skúsenosti, ktoré zažila počas svojej vyše dvadsaťročnej praxe. Tá spočíva v jej charizme pomáhať modlitbou vnútorného uzdravenia ľuďom prichádzajúcich za ňou so svojimi vnútorným zraneniami a probléma ...(celý článok)


14.10.2016
slávnosť

Ako to už býva zvykom, prvá októbrová nedeľa patrí odpustovej slávnosti v Obišovciach. Tak to bolo aj tento rok. Odpustovej slávnosti sme sa zúčastnili aj my bohoslovci.

Do Obišoviec sme putovali rôznymi spôsobmi. Ôsmi bohoslovci sa rozhodli putovať peši, teda absolvovali púť so všetkým, čo k tomu patrí. Z Košíc vyrážali o piatej hodine ráno a do Obišoviec dorazili o pol desiatej. Ďalšia väčšia skupina chlapcov si chcela ušetriť svoje nohy a tak si za svoj dopravný prostriedok zvolila vlak alebo auto. Ešte ostala najmenšia skupina, ktorú som ...(celý článok)


Veni Sancte 2016
Filip Hrabčák
14.10.2016
slávnosť

Neexistuje lepší začiatok semestra ako s otcom arcibiskupom, v Božom dome, sláviť Eucharistiu. Po slávnostnom speve hymnu Veni Sancte, kde sme vzývali Ducha Svätého, aby na nás dohliadal počas celého školského roka (a hlavne počas skúšok), sa zídeným študentom zo všetkých fakúlt a univerzít v Košiciach prihovoril pastier našej arcidiecézy povzbudivými slovami. Pochválil všetkých zídených mladých, že prišli prosiť Pána o ochranu a pomoc. Povzbudil ich, aby sa nenechali strhnúť pohodlnosťou a nezávislosťou svojich spolužiakov a kolegov. Vyzval ich, a ...(celý článok)


16.05.2016
novinky

Po úspešnom prvom ročníku miništrantského tábora srdečne pozývame miništrantov Košickej Arcidiecézy (žiakov 2. stupňa ZŠ) na druhý ročník letného tábora pod názvom "Miništrantská univerzita". Tábor začína registráciou účastníkov v priestoroch Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach v pondelok 11. 7. 2016 o 15,00 hod. K registrácii je potrebné priniesť vytlačené a vyplnené nasledujúce dokumenty: Prihláška na tábor, Splnomocnenie na tábor a Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré nájdete pod plagátom a účastnícky poplat ...(celý článok)


Deň otvorený dverí
Jakub Pichoňský
19.04.2016
slávnosť

Ako je dobrým zvykom, aj tohto roku sme na Nedeľu Dobrého pastiera v našom košickom kňazskom seminári dokorán otvorili dvere. Všetko sa začalo slávnostnou svätou omšou o 11.00 hodine, ktorú celebroval pastier našej arcidiecézy Mons. Bernard Bober. Otec arcibiskup sa v homílii osobitne prihovoril nám seminaristom a povzbudil nás, aby sme každý deň budovali živé priateľstvo s Ježišom a nechali sa ním permanentne formovať, lebo jedine priateľstvo s Kristom a životodarná sila jeho prítomnosti nás môžu zachovať pre jeho službu. Na záver homílie otec arcibisku ...(celý článok)


Študentská kvapka krvi
Dominik Adamčík
11.04.2016
aktivitá bohoslovcov

Už druhýkrát v tomto školskom roku Vás pozývame darovať trocha zo svojej vzácnej tekutiny, ktorý môže zachrániť život. ...(celý článok)


Budúci diakoni
Pavol Bujňák
29.02.2016
slávnosť

Otec arcibiskup Bernard Bober sobotu 27.2. 2016 v seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho prijal bohoslovcov piateho ročníka medzi kandidátov posvätných stavov diakonátu a kňazstva - Pavol Bujňák, Jozef Fuňak, Lukáš Imrich, Kristián Karch a Dominik Plavnický. V homílii poukázal na samaritánku ktorá okrem toho, že prichádza nabrať vodu zo studne stretá živú studňu a naberá živú vodu – Krista. On napĺňa jej vnútro a dáva jej silu do každodenného života. Otec arcibiskup kandidátov vyzval, aby prijali Krista ako studňu z ktorej môžu čerpať vnúto ...(celý článok)


24.02.2016
slávnosť

Uplynula sobota 20.02.2016 znamenala pre košických bohoslovcov tretieho a štvrtého ročníka ďalší krok ku kňazstvu. Bohoslovcom tretieho ročníka bolo udelené ministérium lektorátu a bohoslovcov štvrtého ročníka bolo udelené ministérium akolytátu. Slávnosti predsedal otec arcibiskup Bernard Bober. V kázni sa prihovoril ku lektorom, ktorým kládol na srdce, aby ich prejav bol zreteľný pri prednášaní Božieho slova, a aby ho hlásali aj svojim životom. Akolytom prízvukoval, aby si našli vždy dostatok času pre chorých, ktorým budú odnášať Eucharistiu ...(celý článok)


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič