adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

042 03 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

fax:

+421 (0)55 6227134

email:

predstaveni@ktfke.sk


Diakonská vysviacka
autor: 
slávnosť
pridané  11.06.2021 08:30

Srdečne Vás pozývame na diakonskú vysviacku do Dómu sv. Alžbety v Košiciach, 18. júna 2021 o 10:00.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič