adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


10. jubilejná púť bohoslovcov Čiech, Moravy a Slovenska na Velehrade
autor:  Tomáš Končula
aktivitá bohoslovcov
pridané  25.11.2016 16:11

7. až 9. októbra sa konalo stretnutie bohoslovcov Slovenska, Čiech a Moravy na Velehrade. Boli sme ubytovaní v rodinách v obci Vacenovice. Do tejto obce sme prišli v piatok večer. Boli sme na svätej omši a potom nás rozdelili do rodín.

V sobotu sme sa vybrali na Velehrad. Stretli sme sa tam s ostatnými bohoslovcami. Keď sme prišli, mali sme chvíľu voľno, potom sme boli na spoločnej svätej omši ktorú celebroval Mons. Ján Graubner. Božie slovo nám priblížil vladyka Cyril Vasiľ SJ. Poobednú prestávku sme využili na rôzne aktivity. Naobedovali sme sa a potom sme navštívili obchod so zaujímavou teologickou literatúrou, išli sme sa pozrieť do múzea, ktoré sa nachádzalo pod bazilikou a obsahovalo vykopávky z počiatkov Velehradu. Niektorí navštívili hrob kardinála Tomáša Špidlíka umiestnený za hlavným oltárom v bazilike. Program potom pokračoval bohoslužbou slova s adoráciou Najsvätejšej Eucharistie. Na záver stretnutia odznela modlitba Akatistu k Presvätej Bohorodičke, ktorej predsedali predstavení prešovského gréckokatolíckeho kňazského seminára a spevom doprevádzal a obohatil zbor prešovských seminaristov.

Po ukončení sme sa rozlúčili s ostatnými bohoslovcami a odišli do Vacenovíc, kde nás čakal bohatý večerný program. Odniesli sme si odtiaľ veľa pekných zážitkov. Večer bola ochutnávka vín na fare, kde nás privítal miestny pán farár. Večer sme si tiež spríjemnili muzikou.

V nedeľu sme mali doobeda program v rodine v ktorej sme boli ubytovaní, potom sme sa zúčastnili na sv. omšiach vo farnosti. Po druhej svätej omši sme si ešte na záver zahrali niekoľko ľudoviek. Každý zahral a zaspieval tie svoje. Po obede strávenom v rodinách sme sa s nimi rozlúčili a poďakovali im, že nás prijali medzi seba a postarali sa o nás. Potom sme odcestovali na Slovensko do nášho seminára v Košiciach. Som rád, že som sa tohto stretnutia zúčastnil a neľutujem to.

Viac fotiek je vo fotogalérii


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič