adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Byť strelkou ukazujúcou na Ježiša
autor:  Lukáš Hatala
slávnosť
pridané  15.03.2017 14:55

Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober v sobotu 25. februára počas večernej svätej omše v seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach udelil bohoslovcom ministéria lektorátu a akolytátu. Za hojnej účasti veriacich, predovšetkým z rodín bohoslovcov, otec arcibiskup povzbudil prítomných myšlienkou sv. Františka Saleského: „Nech pôjdem akokoľvek vpravo či vľavo, strelka na kompase bude stále ukazovať sever.“ A taký má byť život každého kresťana, predovšetkým bohoslovca. Vlastným životom či svedectvom ukazovať na Ježiša.

Lektori, aby sa posilňovali každodenným čítaním a rozjímaním nad Svätým písmom a akolyti s bázňou pristupovali k Eucharistii, ktorá je samotným Ježišom Kristom. Lektorát prijali šiesti bohoslovci tretieho ročníka a akolytát piati bohoslovci štvrtého ročníka. Na záver slávnosti sa spomenutí seminaristi poďakovali otcovi arcibiskupovi a tiež predstaveným seminára, principálom i rodičom.

Lektorát a akolytát sú službami, ktorú Cirkev po stáročia udeľuje kandidátom na kňazský stav. Lektor je ustanovený na prednes čítaní zo Svätého písma, okrem evanjelia. Akolyta sa stáva mimoriadnym rozdávateľom Eucharistie a taktiež ju prináša aj starým a chorým.

Viac fotiek je vo fotogalérii


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič