adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


O niečo ľahší alebo bohatší?
autor:  Miloš Jaklovský
aktivitá bohoslovcov
pridané  09.12.2016 13:45

V stredu 16. 11. 2016 bolo u nás nečakane rušno. Každý sa pýtal, čo sa stalo. Na parkovisku zaparkovaná sanitka, po fakulte pobehujú 6 zdravotníci a v pyramíde tečie krv. Našťastie sa nedialo nič zdraviu škodlivé, ba naopak, zachraňovali sa ľudské životy.

Od 8.00 do 11.00 hodiny sa na Teologickej fakulte konal mobilný odber krvi. Počasie nás nečakane prekvapilo chladom a zaraz sa vynorila otázka: „Prídu zdravotníci?“ Naše obavy sa rýchlo rozplynuli, keď sme na parkovisku videli vchádzať našich hostí. Z auta sme všetko vybalili a mohli sme začať.

Naše čakanie na prvých darcov nebolo dlhé, pretože hneď z rána nabehli naši bratia bohoslovci a s veľkou radosťou si vyhrnuli rukávy, aby odovzdali to najcennejšie, čo majú. Vyhrnúť svoj rukáv sa neštítil ani náš otec rektor a s ním aj ďalší dvaja pedagógovia. A aby to nebolo len o chlapcoch, tak dievčatá sa nedali zahanbiť a prišli sa popasovať jednak samé so sebou, ale neskôr aj s veľkou ihlou, ktorá vzala kus z nich. Hoci sme v centre mesta a ostatné vysoké školy sú nie až tak blízko, chalani z TUKE neváhali, aby sa na chvíľu zastavili a niečo nám nechali.

Týmto sa chcem poďakovať zdravotníckemu personálu, ktorý bol ochotný prísť. Nielenže vykonali 18 odberov, ale svojou prítomnosťou nás povzbudili, že to všetko má svoj zmysel. Tiež nám vysvetlili postup putovania krvi od darcu až k jej finálnemu príjemcovi. Zároveň sa chcem poďakovať všetkým darcom, ktorí odvahou prekonali samých seba a neváhali spolu s nami zachraňovať ľudské životy.

Všetci sme z pyramídy odchádzali o niečo ľahší (o cca 0,5 kg :-) ), ale v skutočnosti sme odchádzali oveľa bohatší. Nie materiálne, ale duchovne, pretože venovať svoj čas iným je prejavom našej lásky k nim, ale darovať krv je hrdinský čin, za ktorý nás čaká hojná odmena v nebi.

Viac fotiek je vo fotogalérii


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič