adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Odpustová slávnosť sv. Karola Boromejského
autor:  Patrik Janó
slávnosť
pridané  25.11.2016 16:16

Každý rok si v jeden deň tak špeciálne spomíname na patróna nášho kňazského seminára – sv. Karola Boromejského. Ani tentoraz to nebolo inak a tak sme 4. novembra slávili svoju odpustovú slávnosť. Pri tejto príležitosti si bratia štvrtáci prvýkrát obliekli reverendy a bratom piatakom boli požehnané breviáre a pri svätej omši boli prijatí za kandidátov na diakonské a kňazské svätenie.

Sv. Karol Boromejský žil v 16. storočí. Pápež Pius IV. ho vymenoval za kardinála a za administrátora milánskej diecézy. Karol má veľkú zásluhu v zlepšení cirkevnej disciplíny, v zakladaní seminárov pre výchovu a formáciu nových kňazov. O svojich veriacich sa staral aj v časoch moru a hladu. Nedbal na nebezpečenstvá, keď ho napomínali, mal jedinú odpoveď: „Dobrý pastier dá aj život za svoje ovce.“

Tento výrok sa stal aj nosnou témou homílie, ktorú predniesol prefekt kňazského seminára na Spišskej Kapitule vdp. Martin Majda. Vo svojom príhovore pripomenul niekoľko praktických zásad, podľa ktorých možno rozoznať dobrého pastiera – kňaza. Zároveň dal podnet na zamyslenie, či kňazi sú takýmito dobrými pastiermi a či my, seminaristi, sa k tomu formujeme. Veriaci sa takto mohli povzbudiť v modlitbe za kňazov i seminaristov, aby v nás našli dobrých pastierov podľa nášho najväčšieho a najopravdivejšieho vzoru – samotného Pána Ježiša.

Svätú omšu celebroval Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup. Svojou prítomnosťou nás potešili aj pomocný biskup Košickej arcidiecézy Mons. Marek Forgáč a mnoho ďalších hostí.

Ešte pred sv. omšou nám otec biskup Stolárik požehnal reverendy. V príhovore pripomenul, že reverenda znamená dôstojnosť. Avšak túto dôstojnosť si nemáme nárokovať, ale má z nás vyžarovať. Zároveň reverenda je našim habitom, teda odzrkadľuje náš stav, za ktorý sa nemáme hanbiť.

Piatakom otec biskup požehnal breviáre, kedy pripomenul, že veriaci ľud sa modlí za svojich kňazov. Ale modlia sa aj kňazi za svojich spolubratov? Preto nás povzbudil k modlitbe jeden za druhého, za spolužiakov i kňazov v diecéze.

Slávnosť sme ukončili slávnostnou večerou, kde po nasýtení ducha sme nasýtili aj svoje telo.

Viac fotiek je vo fotogalérii


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič