adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Októbrová duchovná obnova s Mary Shaw
autor:  Karol Saksa
duchovná obnova
pridané  20.10.2016 13:28

V mesiaci október na pozvanie otca rektora Štefana Novotného náš seminár navštívila charizmatická osobnosť Mary Shaw. Počas víkendu viedla duchovnú obnovu pre bohoslovcov, počas ktorej nám predostrela a rozobrala tému: Vnútorné uzdravenie a oslobodenie. Počas siedmich stretnutí sa s nami podelila nielen o teoretické poznatky, ale aj o svoje bohaté skúsenosti, ktoré zažila počas svojej vyše dvadsaťročnej praxe. Tá spočíva v jej charizme pomáhať modlitbou vnútorného uzdravenia ľuďom prichádzajúcich za ňou so svojimi vnútorným zraneniami a problémami.

Obsiahle nám vysvetlila problematiku vnútorných rán a tráum, ktoré vplývajú a zväzujú život ľudí, ich príčiny a dôsledky, ako aj spôsob ako takých ľudí uzdraviť a oslobodiť. Pri téme okultizmu sme sa dozvedeli mnoho nového, čoho sa treba chrániť a pred čím varovať aj iných.

Napokon sme aj sami nadobudli skúsenosť modlitby za vnútorné uzdravenie od Mary Shaw. Počas spoločnej večernej adorácie sa za nás modlila modlitbu uzdravenia vnútorných rán, ktoré mohli vzniknúť od nášho počatia po narodenie. Pri nej sme sa mohli sami v duchu zriecť rôznych pút a zviazaností, vyplývajúcich z týchto zranení. Počas posledného stretnutia v nedeľu mala Mary Shaw priestor na zodpovedanie našich otázok a vysvetlenie prípadných nejasností.

Počas tejto duchovnej obnovy sme mali možnosť okrem stretnutia sa s výnimočnou osobnosťou Mary Shaw posilniť vo viere v silu modlitby. Mohli sme premeditovať, či vo svojom vnútri nenosíme putá alebo zranenia brániace nám v duchovnom napredovaní a dozvedieť sa mnoho nového, z čoho možno čerpať aj v budúcnosti.

Pán Boh zaplať Mary nielen za intelektuálne, ale hlavne duchovné obohatenie.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič