adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Pre tých, čo v sebe cítia povolanie
autor:  Peter Ceľuch
novinky
pridané  20.10.2016 13:35

PROJEKT NULTÉHO ROČNÍKA

Viac informácií pre aktuálny školský rok 2016/2017 tu.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič