adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


SDM z pohľadu bohoslovcov (video)
autor:  Marek Marcin
novinky
pridané  15.03.2017 15:08

V najnovšom čísle Boromea II/2016 si bolo možné k článku so zážitkami bohoslovcov pozrieť aj krátke video. Bolo prístupné cez QR kód, ktorý sa s pomocou aplikácie v mobilnom telefóne premenil na odkaz, cez ktorý si bolo možné toto video prehrať.

Pre tých, ktorí si ho nemohli prehrať alebo sa k nemu nedostali, uverejňujeme ho aj na našej stránke.

Druhé video z časopisu, na ktorom je rozhovor s pomocným košickým biskupom Mons. Marekom Forgáčom, uverejníme v najbližšej dobe.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič