adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Veni Sancte 2016
autor:  Filip Hrabčák
slávnosť
pridané  14.10.2016 15:25

Neexistuje lepší začiatok semestra ako s otcom arcibiskupom, v Božom dome, sláviť Eucharistiu. Po slávnostnom speve hymnu Veni Sancte, kde sme vzývali Ducha Svätého, aby na nás dohliadal počas celého školského roka (a hlavne počas skúšok), sa zídeným študentom zo všetkých fakúlt a univerzít v Košiciach prihovoril pastier našej arcidiecézy povzbudivými slovami.

Pochválil všetkých zídených mladých, že prišli prosiť Pána o ochranu a pomoc. Povzbudil ich, aby sa nenechali strhnúť pohodlnosťou a nezávislosťou svojich spolužiakov a kolegov. Vyzval ich, aby pristupovali ku Eucharistii, aby pristupovali ku spovedi a tak nežili s hriechom na duši. Možno ich vysmejú, že týmto správaním pripomínajú malé deti, ale slovami Krista: „Kto je medzi vami najmenší, ten je veľký“, nestrácajú nič zo svojej hodnoty.

Prítomným bohoslovcom otec arcibiskup pripomenul, že sa sami rozhodli zaklopať na dvere duchovného povolania. Zvolili si zvláštny spôsob štúdia a neskôr aj života, tak odlišný od života ich rovesníkov. No nemajú sa báť, pretože ich formátori sú v seminári preto, aby im pomohli nasledovať Krista, pretože on si ich zavolal ku svojim nohám.

V závere svätej omše duchovný správca Univerzitného pastoračného centra Marcel Jurč popri vymenovaní rôznych aktivít UPC, zadal otcovi arcibiskupovi aj domácu úlohu aby pri večernej modlitbe poďakoval Bohu za to, že má tak úžasného syna, na čo otec arcibiskup zareagoval výzvou, aby tak spravili všetci a zaželal mladým, aby nezostali len pri tomto jednom spoločnom večeri a len pri tejto jednej sv. omši.

Viac fotiek je vo fotogalérii


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič