adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Budúci diakoni
autor:  Pavol Bujňák
slávnosť
pridané  29.02.2016 15:32

Otec arcibiskup Bernard Bober sobotu 27.2. 2016 v seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho prijal bohoslovcov piateho ročníka medzi kandidátov posvätných stavov diakonátu a kňazstva - Pavol Bujňák, Jozef Fuňak, Lukáš Imrich, Kristián Karch a Dominik Plavnický. V homílii poukázal na samaritánku ktorá okrem toho, že prichádza nabrať vodu zo studne stretá živú studňu a naberá živú vodu – Krista. On napĺňa jej vnútro a dáva jej silu do každodenného života. Otec arcibiskup kandidátov vyzval, aby prijali Krista ako studňu z ktorej môžu čerpať vnútornú silu do služby bratom a sestrám. Po homílií sa uskutočnil obrad kandidatúry, počas ktorého kandidáti vyjadrili vôľu prijať posvätný stav diakonátu a kňazstva. Potom nasledovala modlitba požehnania kandidátov.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič