adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Deň otvorený dverí
autor:  Jakub Pichoňský
slávnosť
pridané  19.04.2016 16:28

Ako je dobrým zvykom, aj tohto roku sme na Nedeľu Dobrého pastiera v našom košickom kňazskom seminári dokorán otvorili dvere. Všetko sa začalo slávnostnou svätou omšou o 11.00 hodine, ktorú celebroval pastier našej arcidiecézy Mons. Bernard Bober. Otec arcibiskup sa v homílii osobitne prihovoril nám seminaristom a povzbudil nás, aby sme každý deň budovali živé priateľstvo s Ježišom a nechali sa ním permanentne formovať, lebo jedine priateľstvo s Kristom a životodarná sila jeho prítomnosti nás môžu zachovať pre jeho službu. Na záver homílie otec arcibiskup všetkých pozval k zjednoteniu sa v modlitbe za duchovné povolania, ktoré sú „znamením nádeje pre tento svet.“ Po sv. omši nasledovala prehliadka seminára a po nej nás už čakal výdatný guľáš, po ktorom neostalo ani stopy. O 15.00 hodine sme sa pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva. Poobede nasledovali súťaže pre deti, vystúpenie bohoslovcov v podobe „Seminárneho drišľaku“  a tombola, kde ako prvú cenu bolo možné vyhrať púť do Ríma pre dve osoby. Na záver sme sa v seminárnom kostole pomodlili kánonické vešpery, ktorým predsedal generálny vikár Mons. Pavol Dráb. Svojou prítomnosťou nás tohto roku prišlo podporiť okolo 800 účastníkov. Našim otcom predstaveným, všetkým účastníkom i všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili o realizáciu tohtoročného DOD v našom seminári preto vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič