adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Lektorát a akolytát
autor:  Jakub Farkáš
slávnosť
pridané  24.02.2016 16:45

Uplynula sobota 20.02.2016 znamenala pre košických bohoslovcov tretieho a štvrtého ročníka ďalší krok ku kňazstvu. Bohoslovcom tretieho ročníka bolo udelené ministérium lektorátu a bohoslovcov štvrtého ročníka bolo udelené ministérium akolytátu. Slávnosti predsedal otec arcibiskup Bernard Bober. V kázni sa prihovoril ku lektorom, ktorým kládol na srdce, aby ich prejav bol zreteľný pri prednášaní Božieho slova, a aby ho hlásali aj svojim životom. Akolytom prízvukoval, aby si našli vždy dostatok času pre chorých, ktorým budú odnášať Eucharistiu a zároveň boli s nimi empatickí. Tiež zdôraznil, že Kristus, ktorého sa budú dotýkať ma byť viditeľný v ich živote. Nech tieto slova sú pre každého z nich majákom, ktorým je samotný Kristus a nech im pripomínajú zodpovednosť a vážnosť pri vykonávaní ich služby.

Viac fotiek vo fotogalérii.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič