adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Ministéria rožňavských bohoslovcov
autor:  Peter Kovalič
slávnosť
pridané  22.02.2016 19:56

V piatok 19. februára 2016 v seminárnej kaplnke, udelil rožňavský o. biskup Stanislav Stolárik ministérium lektorátu a akolytátu. Ako spomenul, išlo o historickú udalosť, pretože to bolo po prvýkrát, kedy rožňavskí bohoslovci prijímali ministériá v košickom seminári. Lektorát bol udelený jednému bohoslovcovi z tretieho ročníka a akolytát jednému bohoslovcovi zo štvrtého ročníka. Pri tejto sv. omši bol vykonaný aj obrad prijatia medzi kandidátov diakonátu a kňazstva, kde vstúpil bohoslovec z piateho ročníka. Otec biskup vo svojom príhovore vychádzal z udalosti premenenia Pána, v ktorej zvýraznil moment spánku troch apoštolov. Tento spánok prirovnal aj k "spánku povolania", ktorý môže nastať pri formácii každého bohoslovca. Dôležité je však vždy sa zobudiť ako učeníci a vysloviť spolu s Petrom: "Pane, dobre je nám tu."


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič