adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Miništrantská univerzita 2016
autor:  Lukáš Mohler
novinky
pridané  16.05.2016 13:56

Po úspešnom prvom ročníku miništrantského tábora srdečne pozývame miništrantov Košickej Arcidiecézy (žiakov 2. stupňa ZŠ) na druhý ročník letného tábora pod názvom "Miništrantská univerzita". Tábor začína registráciou účastníkov v priestoroch Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach v pondelok 11. 7. 2016 o 15,00 hod. K registrácii je potrebné priniesť vytlačené a vyplnené nasledujúce dokumenty: Prihláška na tábor, Splnomocnenie na tábor a Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (ktoré nájdete na konci článku) a účastnícky poplatok vo výške 30 €.

Kvôli obmedzenému počtu účastníkov Vás prosíme, aby ste sa taktiež čím skôr zaregistrovali aj na našom online formulári, ktorý nájdete tu: ONLINE FORMULÁR

Tábor končí v piatok 15.7.2016 po obede (cca 14,00). Podrobnejšie informácie nájdete v prihláške. Na všetkých účastníkov sa už teraz tešia bohoslovci a predstavení Kňazského seminára.

Dôležité upozornenie: Za prihláseného sa považuje iba ten miništrant, ktorý je prihlásený cez online formulár!!!


Prílohy na stiahnutie:

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Prihláška na MU 2016

Splnomocnenie na tábor


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič