adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Študentská kvapka krvi
autor:  Dominik Adamčík
aktivitá bohoslovcov
pridané  11.04.2016 14:19

Už druhýkrát v tomto školskom roku Vás pozývame darovať trocha zo svojej vzácnej tekutiny, ktorý môže zachrániť život.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič