adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Deň otvorených dverí v KSKE
autor:  KSKE
slávnosť
pridané  23.04.2015 19:24

Tak ako každý rok, aj tento, srdečne Vás pozývame do kňazského seminára. Počas nedele „Dobrého Pastiera“ znova otvárame naše dvere pre verejnosť a ponúkame duchovné hodnoty i celodenný program. Cieľom je prejaviť vďaku všetkým tým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhajú či prípadne aj osloviť budúcich študentov univerzity a seminára. Ukážeme vám priestory, v ktorých sa formujú budúci kňazi našej arcidiecézy a priblížime čo-to z nášho každodenného života.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič