adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Miništrantská univerzita 2015
autor:  Jakub Pichoňský
Tábor
pridané  30.05.2015 13:54

Srdečne pozývame miništrantov Košickej Arcidiecézy na premiérový ročník letného tábora pod názvom "Miništrantská univerzita". Tábor začína registráciou účastníkov v priestoroch Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach 13. 7. 2015 o 15,00 hod. K registrácii je potrebné priniesť prihlášku (vyplnenú a podpísanú rodičom/zákonným zástupcom a svojim duchovným otcom), ktorú nájdete pod plágátom (Prihláška.doc) a účastnícky poplatok vo výške 30 €. Kvôli obmedzenému počtu účastníkov Vás prosíme, aby ste sa taktiež čím skôr zaregistrovali aj na našom online formulári, ktorý nájdete tu: Online formulár Tábor končí v piatok 17.7.2015 po obede (cca 14,00). Podrobnejšie informácie nájdete v prihláške. Na všetkých účastníkov sa už teraz tešíme. Bohoslovci a predstavení Kňazského seminára.

Prihláška.doc

Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič