adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Prihlasovanie na tábor ukončené
autor:  KSKE
pridané  29.06.2015 11:26

Milí miništranti, ďakujeme za Váš záujem o miništrantský tábor pod názvom "Miništrantská univerzita 2015". Z kapacitných dôvodov musíme prihlasovanie predčasne ukončiť. Na všetkých zaregistrovaných miništrantov sa tešíme. Prosím nezabudnite si vytlačiť prihlášku, ktorá je k dispozícii tu: Všetkých účastníkov taktiež prosíme, aby nám na náš mail (ministranti.kosice@gmail.com) kvôli poisteniu poslali svoje rodné číslo. Na tábor si prosím nezabudnite priniesť kartičku poistenca, preukaz na bezplatnú prepravu vlakom, miništrantské oblečenie a taktiež dobrú náladu. Rodičov upozorňujeme, že používanie mobilných telefónov bude počas tábora zakázané a z tohto dôvodu ich deťom pozbierame (k dispozícii ich budú mať na 30 minút denne, počas ktorých sa s nimi budete môcť spojiť). Ostatné informácie sú uvedené v samotnej prihláške. V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností nás neváhajte kontaktovať na našej emailovej adrese.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič