adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Vnútorné uzdravenie
autor:  Peter Manko
pridané  16.10.2015 19:19

Môže niečo alebo niekto dosahovať svoje ciele, na ktoré bol určený ak aspoň jedna z jeho podstatných súčastí je chybná? Ak auto kvôli jednej malej hadičke s prívodom paliva do motora, neprejde ani jeden meter, slúži nám k tomu, k čomu bolo vyrobené? Samozrejme potrebuje opraviť. Môže to platiť aj o nás. Ak chceme podať dobré výkony, potrebujeme byť v dobrom fyzickom stave. A opäť, ak chceme byť šťastní musíme byť vnútorne slobodní a uzdravení. Ak ide o nás, o človeka v dnešnej dobe je to samozrejmá skutočnosť, že naša práca, aj okolie nášho života závisí na našom duchovnom rozpoložení. Je od prirodzenosti jasné, že veci musia fungovať správne, ak majú dosahovať svoje dobrá. Je od našej prirodzenosti jasné, že musíme byť duchovne vyrovnaní ak chceme žiť šťastne. Mary M. Shaw sa zaoberá vnútorným uzdravovaním. Počas svojej návštevy Slovenska nevynechala ani náš Košický seminár, aby pozdravila bohoslovcov, ale najmä aby tu povedala „pár slov“. Presnejšie povedané relatívne rozsiahlu prednášku o vnútornom uzdravovaní, o ktorej by sa dalo hovoriť tak dlho, ako sú dlhé útroby ľudského srdca. V dnešnom uponáhľanom svete, kde z každej strany sa na nás tlačia výčitky, nervózne pohľady alebo nevľúdne chovanie druhých, to v nás zanecháva stopu. Tieto stopy do istej miery vplývajú na nás viac alebo menej. Môžu sa odzrkadľovať na našom správaní, jednaní alebo sa s tým potrápime v našom vnútri, v našom svete, ktorý si môžeme postupne izolovať. No Ten, ktorý nás stvoril, pozná naše srdce a vie, čo tam máme. Je potrebné odovzdať to nášmu jedinému Uzdravovateľovi. Nie vždy je to ľahké. Aj toto bola téma, ktorú nám prednášala Mary Shaw v našom seminári. Veľmi si ceníme, že nás poctila svojou prítomnosťou a svojou prednáškou. Týmto nám okrem iného ukázala ako budúcim duchovným otcom, aké je dôležité pracovať na uzdravovaní minulých aj prítomných vnútorných rán.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič