adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Študentská kvapka krvi
autor:  Dominik Adamčík
pridané  16.10.2015 19:24

Tak ako každý rok, aj teraz organizujeme študentskú kvapku krvi, aby sme svojou troškou "krvi" pomohli tým, ktorí našu pomoc potrebujú. Príďte a urobte dobrý skutok, ktorý Vás až toľko nestojí, ale niekomu môže zachrániť život.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič