adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Zomrel seminarista Marek Bodnár
autor: 
pridané  29.07.2014 15:56

S ľútosťou v srdci Vám oznamujeme, že dňa 28. júla 2014 nás neočakávane a náhle opustil milovaný syn, brat, priateľ a seminarista

Marek BODNÁR

Odišiel do večnosti vo veku 23 rokov. Jeho dušu odporúčame do modlitieb Cirkvi a vás, ktorí ste ho poznali.

Pohrebné obrady spojené so svätou omšou budú v piatok 1. augusta 2014 o 10:30 hod. v Kostole sv. Michala archanjela v Šarišských Michaľanoch. Requiescat in pace!

Rodičia, súrodenci priatelia, spolužiaci a predstavení z Kňazského seminára


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič