adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Staň sa evanjelizátorom
autor:  Peter Ľonc
duchovná obnova
pridané  23.11.2014 08:13

Od 21.11. do 23.11.2014 sme v priestoroch kňazského seminára sv. Karola Boromejského mali duchovnú obnovu. Náš exercitátor Jozef Heske, člen kresťanského spoločenstva Svetlo a život nám duchovnú obnovu rozdelil do troch etáp. V prvej hovoril o tom ako sa máme stretnúť s Ježišom. No prízvukoval, že nemáme ostať len pri tejto etape. Musíme prejsť k druhej etape. V druhej etape rozprával, že s Ježišom musíme byť v neustálom kontakte. A v tretej etape hovoril ako sa máme stať evanjelizátormi, respektíve misionármi. Radostnými misionármi ako to opisuje sv. otec František vo svojej encyklike Evangeli gaudium – Radosť z evanjelia. Potom môžme vytvárať spoločenstvo vo farnosti, v diecéze alebo v Cirkvi. V spoločenstve prichádzajú rôzne znechutenie. Znechutenie ovplyvňuje naše srdce, rozum, proste celého človeka. Recept proti znechuteniu je modlitba, modlitba a modlitba. Iba za takýchto okolností sa môžeme stáť radostnými evanjelizátormi dnešnej doby.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič