adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Byť kňazom zajtrajška
autor:  Matej Futej
duchovná obnova
pridané  18.03.2014 17:54

Tohto roku sa záver 1. pôstneho týžňa niesol v znamení duchovnej obnovy, ktorú viedol farár zo Ždiaru, o. Miroslav Lettrich.

Začali sme v piatok 14. marca 2014 vzývaním Ducha Svätého a večernou úvahou, pri ktorej sme hľadali odpoveď na otázku „Kto je kňaz?“ Neskôr sme počúvali o rozdieloch medzi kňazmi SZ a kňazmi NZ a úvaha bola zakončená vysvetlením podstaty kňazstva, ktorá nemá byť len o tom, že kňaz prináša obetu, ale má sa sám stať obetou pre Krista.

V sobotu ráno, po modlitbe ranných chvál a raňajkách nám bol predstavený istý prototyp kňaza zajtrajška v osobe proroka Jeremiáša. Ten ako nám bolo zdôraznené nebol počas svojho života veľmi úspešný, ba dokonca bol zosmiešňovaný, ignorovaný a preklínaný. Avšak napriek tomu si bol istý, že ho povolal Boh a preto ostal verný svojej službe.

Tretia úvaha bola nazvaná „Ťažký život kňaza“ a v nej nám o. Miroslav povedal svoje osobné skúsenosti s ťažkosťami, ktoré kňazská služba prináša, napr. sklamanie alebo odmietanie ľuďmi. Napriek dosť negatívnym skúsenostiam sme boli aj povzbudení k budovaniu spoločenstva, ktoré je veľmi dôležitým rozmerom nielen kňazského života.

Otcovi Miroslavovi ďakujeme za jeho čas a ochotu prísť medzi nás a do jeho ďalšej kňazskej služby mu vyprosujeme veľa Božích milostí, požehnania a ochrannú ruku Sedembolestnej Panny Márie našej patrónky.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič