adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Deň otvorených dverí
autor:  Patrík Janó
dod
pridané  02.05.2014 09:41

Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach tradične každý rok otvára svoje dvere pre verejnosť v Nedeľu Dobrého pastiera, tento rok to bude 11. mája. Chce ukázať svoje priestory i priestory Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach a predstaviť život bohoslovcov v Kňazskom seminári.

Program:
8.45 Modlitba posvätného ruženca (seminárny kostol)
9.30 Slávnostná svätá omša (seminárny kostol)
11.00 Organizovaná prehliadka seminára
12.00 Obed pre všetkých, program pre deti a občerstvenie
14.00 Kultúrno-spoločenský program, tombola (Aula A1 TF)
17.30 Slávnostné kanonické vešpery (seminárny kostol)

Príďte nás navštíviť! Bohoslovci KSKE


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič