adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Lektorát a Akolytát
autor:  Lukáš Imrich
slávnosť
pridané  10.03.2014 19:18

Nedeľa 23. februára bola pre nás, bohoslovcov tretieho a štvrtého ročníka, veľkým dňom. Pri svätej omši o 9:30 nám totiž, za prítomnosti našich najbližších, otec arcibiskup Bernard Bober udelil ministériá lektorátu a akolytátu. Vo svojej homílii nás povzbudil, aby sme boli svedkami, ktorí neohlasujú Krista s „kyslou tvárou“, ale aby naše tváre boli naplnené radosťou so stretnutia s Ním. Keďže služba lektorátu je spojená s ohlasovaním Božieho slova, tretiakov povzbudil, aby sa hlbšie zakorenili v meditácii nad Svätým Písmom. Služba akolytátu zas spočíva v prinášaní Eucharistického Krista veriacim, preto štvrtákom pripomenul, aby Ježiša všade brávali so sebou. Za možnosť toto ministérium prijať sme vďační na prvom mieste Pánu Bohu, otcovi arcibiskupovi, našim predstaveným a našim blízkym.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič