adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Nájdené svetlo
autor:  Marián Jaklovský
báseň - 4. pôstna nedeľa
pridané  29.03.2014 10:15

Stratený vo tme
často blúdim.
Schúlený na dne
opäť sa budím.

Uniká život,
chýba radosť.
Slepý pilot
má už dosť.

Potiera mi oči,
prichádza Svetlo.
Nekráča v koči
aby ma stretlo.

Ži, svetla syn,
nezakopávaj vo tme.
Neuberaj plyn
až prekážka sa votrie.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič