adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Nová evanjelizácia – Ako začať?
autor:  Tomáš Belá
duchovná obnova
pridané  16.04.2014 18:42

Veľa sme už počuli o novej evanjelizácii a v poslednom čase sa toto slovo používa na dennom poriadku najmä vtedy, keď hľadáme východisko z krízy, v ktorej sa svet nachádza. Otec Ján Kruczyńsky, poľský kňaz a spoluzakladateľ hnutia Svetlo a život nám nielen hovoril na túto tému, ale aj predstavil konkrétny model novej evanjelizácie. „ Budúcnosť Cirkvi je v malých skupinkách. Je potrebné, aby sme mali živý a osobný vzťah s Ježišom, aby sme mali odvahu prijať Ducha Svätého. A keď sme spoznali, kto je Ježiš, tak potom nasleduje naša evanjelizácia - čo znamená, pritiahnuť čo najviac ľudí k Ježišovi. To je tvoj „vodičský preukaz“ vo farnosti, lebo o tejto skúsenosti so Zmŕtvychvstalým sa nedá nehovoriť“ povedal náš víkendový exercitátor. Povzbudzoval nás k tomu, aby sme vo farnostiach zakladali malé skupinky, ktoré sa budú spolu stretávať, na týchto stretnutiach čítať Božie slovo a potom keď sa vrátia z týchto stretnutí budú evanjelizovať svoje okolie. Dôsledkom toho dôjde k obnove celej farnosti. Farnosť je prvotným miestom pre novú evanjelizáciu. Spolupráca laikov pod vedením farára je veľmi dôležitá. „Tak, ako každá rodina má svojho ocka, tak vo farnosti každá malá skupinka má v osobe farára svojho ocka“ dodal na záver otec Kruczyńsky. Tento víkend sme mali možnosť vidieť a počuť skúsenosť a svedectvo autentického Kristovho kňaza.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič