adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Prameň života
autor:  Marián Jaklovský
báseň
pridané  21.03.2014 11:23

Suchá púšť,
vody niet.
Divoká spúšť
mnoho liet.

Dlhé putovanie
štyridsať rokov.
Kruté očisťovanie
so zárukou.

Reptajú zase,
niet vody.
Nespokojnej mase,
ťažko sa vodí.

Voda z kameňa
prúdom tečie.
Sťa z prameňa
časom sa vlečie.

Jeden dúšok
smäd uhasí.
Za krátku chvíľu
opäť sa hlási.

Živá voda
núka sa ti.
Prameň života.
Napi sa ty.

Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič