adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Vzácna návšteva v našom seminári
autor:  Michal Lacko
slávnosť
pridané  10.03.2014 19:20

V piatok 28. februára 2014 zavítala do nášho kňazského seminára vzácna návšteva. Pri príležitosti svojich jubileí – 90 rokov života a 65 rokov kňazstva nás navštívil otec kardinál Jozef Tomko, ktorý slávil slávnostnú svätú omšu o 16:30 v našom seminárnom kostole. Na svätej omši boli prítomní aj všetci košickí biskupi - otec emeritný arcibiskup Alojz Tkáč (ktorý sa v týchto dňoch tiež dožil životného jubilea 80 rokov), otec arcibiskup Bernard Bober, otec biskup Stanislav Stolárik i predstavení Kňazského seminára a Teologickej fakulty. Vo svojej homílií sa otec kardinál prihovoril predovšetkým rodinám, ktoré povzbudil, aby chránili svoju identitu a nenechali sa vtiahnuť do bludného kruhu relativizovania vzťahov a tradičných hodnôt. Nás, seminaristov, najviac povzbudilo jeho svedectvo živého vzťahu s Ježišom Kristom, z ktorého čerpal počas celého svojho života – či už ako bohoslovec, kňaz, biskup, kardinál, prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, ale aj dnes. Otec kardinál nám ukázal krásny príklad, ako žiť z Ježiša Krista a s Ježišom Kristom nielen v časoch priaznivých, ale aj vtedy, keď je naša viera skúšaná ohňom – ako to bolo v jeho prípade počas minulého režimu. Po svätej omši nasledoval koncert duchovnej hudby pre oboch jubilantov, ktorý mal podľa slov otca kardinála „príchuť neba“.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič