adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Študentská kvapka krvi
autor:  Martin Miškuf
pomoc blížnemu...
pridané  25.04.2014 19:07

V priestoroch átria Teologickej fakulty v Košiciach sa vo štvrtok, 10.4. 2014 konal ďalší ročník Študentskej kvapky krvi, ktorý organizujú bohoslovci Kňazského seminára v spolupráci s Teologickou fakultou. Je to akcia, ktorá vychádza z prikázania lásky k blížnemu. Svedčí o tom aj motto tohto ročníka, tzv. zlaté pravidlo: „Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im“ (Mt7, 12).

Tento rok k nám prišlo 30 ochotných darcov, z ktorých 18 boli uznaní za vhodných darcov. Nie je dôležitý počet, ale ochota darovať doslova kúsok seba pre blížneho. O účastníkov sa starali naši bohoslovci. Bolo pripravené malé občerstvenie pre posilnenie účastníkov na tele, ako aj dobrá nálada pre povzbudenie a posilnenie na duchu.

O zdravotný stav darcov a hladký priebeh odberu sa starali zdravotníci z Národnej transfúznej stanice v Košiciach, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Veľká vďaka patrí predovšetkým tým, ktorí našli odvahu a zapojili sa, teda darovali svoju krv pre záchranu iného života. Nech vám to dobrý Pán Boh odplatí.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič