adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


„Pretože ste kňazi, budú si vás vážiť, no budú vás aj nenávidieť“
autor:  Rastislav Gonci
duchovná obnova
pridané  14.12.2013 17:19

Týmito slovami začal decembrovú duchovnú obnovu otec Marián Kuffa v posledný piatkový večer v seminári v roku 2013. Povzbudzoval nás ku kňazstvu, ale hlavne k tomu, aby sme boli svedkami Ježiša Krista a svedčili o ňom svojim životom. Aby sme z lásky ku Kristovi a z lásky k ľuďom dokázali trpieť a toto utrpenie aby nás posilňovalo a očisťovalo. Ak z lásky trpím ťažkosť, ktorú mi dal Nebeský Otec, On mi aj pomôže a nenechá ma v tom samého. On ma upevňuje a formuje cez utrpenia a ťažkosti, ale ja ich hlavne musím prijať a z lásky ich obetovať Bohu. Byť trpezlivým, vytrvalým, ale hlavne, aby sme nezabudli na dôveru voči Bohu. Jeden z jeho príhovor nám poukazoval ako sa máme modliť a čím je modlitba pre nás. Hovoril, že:“ V modlitbe sa narodíš, v modlitbe žiješ a v modlitbe aj umieraš“. Pokračoval „nemodlite sa navonok, aby vás niekto videl a povedal aký je to zbožný kresťan, ale modlite sa tak ,aby ste sa v prvom rade chceli vo svojom srdci zapáčiť Bohu.“ Vraví, že máme si veľmi zamilovať Matku Božiu. Máme ju milovať a neustále prosiť o jej orodovanie. Duchovnú obnovu zakončil slovami, aby sme prosili Ježiša, aby zmenil náš život, aby zmenil naše vnútro a aby naše srdce bolo pokorné.

Ďakujeme za slová naplnené láskou a pokojom, ktoré nás povzbudili a dodali odvahu žiť úprimný vzťah s Kristom. Vyprosujeme otcovi Mariánovi a jeho veľkej rodine v Žakovciach milosti, dary Ducha Svätého a hojné Božie požehnanie.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič