adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Akým si nasledovníkom Ježiša?
autor:  Mathias Gočik
duchovná obnova
pridané  17.02.2014 20:09

Počas uplynulého víkendu, okrem zápasu našich slovenských hokejistov na olympiáde v Soči, sme mali v našom kňazskom seminári duchovnú obnovu, ktorú viedol otec Ján Benkovský, SJ. Niesla sa v jedinečnom štýle, pretože exercitátor dával viac dôraz na našu osobnú snahu vnútorne a duchovne sa obnoviť. Po krátkom 10 minútovom uvedení do témy s príslušnými citáciami zo Svätého Písma, bolo našou úlohou „prežuť“ tieto citácie tak, aby sme z nich vyťažili čo najviac pre náš duchovný život. Takto nás našimi meditáciami viedol a obnovoval sám Ježiš.

Osobne sa mi takýto štýl celkom páčil z toho dôvodu, že v podstate Božie Slovo je náš každodenný chlieb na ceste za Ježišom Kristom. Toto ma priviedlo k zamysleniu sa nad sebou samým v rámci danej témy – Troch Stupňov Lásky. Otázka znela: „Nakoľko milujem a nasledujem Ježiša, môjho Pána?“ Odpoveď bola trojaká. Prvá ma prirovnala k obdivovateľovi, ktorý obdivuje Ježiša len z diaľky. V jeho živote sú totiž veci, ktorých sa nechce pustiť. Bránia mu pristúpiť k Ježišovi bližšie a odkladá živý vzťah s ním na potom... Druhá odpoveď sa niesla v stotožnení s čiastočným nasledovateľom, ktorý Ježišovi hovorí: „ Najprv mi dovoľ urobiť toto alebo tamto...“ Týmto postojom Ježiša žiadam, aby sa mi prispôsobil a teda dávam mu podmienky. Napokon, tretia a najideálnejšia odpoveď, ma prirovnáva k pravému nasledovateľovi. Ten pozná svoje nedostatky a slabosti, no predsa sa snaží vo všetkom plniť Ježišovu vôľu, ktorá je mu prioritou a tak žije jedine pre Neho.

Tretia odpoveď je postoj zrelého kresťana ako aj bohoslovca, ktorý vie čo chce a ide za tým celým srdcom. Nikto mu nenaleje vedomosti do hlavy, ani neurobí jeho skúšky namiesto neho a už vôbec nevytvorí preň osobný, živý a hlboký vzťah s Ježišom Kristom. To stojí len a len na jeho rozhodnutí. Buď to chce alebo nie, buď to buduje alebo nebuduje, modlí sa alebo nie. Táto duchovná obnova otvorila priestor práve takýmto úvahám. Cez tieto jednotlivé témy a citácie z Písma som mal možnosť zamyslieť sa, modliť sa a tak zistiť, kam to vlastne v tejto chvíli idem a či je to vôľa Ježiša Krista, môjho Pána.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič