adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Prípravné stretnutie pre 0. ročník
autor:  Dušan Škurla, špirituál
0. ročník
pridané  13.02.2014 19:36

Milí priatelia, chlapci, muži, dávame Vám do pozornosti ďalšie stretnutie 0. ročníka. Je určené pre tých, ktorí už v minulosti absolvovali tzv. stretnutie prvého kontaktu a naďalej zvažujú cestu kňazského povolania.

Bude sa konať 22. februára 2014 so začiatkom o 09:00 hod.

Prípravné stretnutia možno absolvovať viackrát (t.j. vítaní sú aj tí, ktorí už v predchádzajúcich rokoch takéto stretnutia absolvovali a stále zvažujú, či sa uchádzať o prijatie do seminára. Nie je určené pre tých, ktorí sa o prijatie v našom seminári uchádzali a dostali trvalo zamietavú odpoveď). Svoju účasť na stretnutí potvrďte e-mailom na adrese skurla@ktfke.sk. Tu môžete adresovať aj akékoľvek otázky, týkajúce sa podrobnejších informácii o 0. ročníku a pod.

Dušan Škurla, špirituál


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič