adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Víkendový pobyt 0.ročníka - pozor zmena dátumu
autor:  Dušan Škurla, špirituál
0.ročník
pridané  28.02.2014 11:22

Milí účastníci 0. ročníka, naše spoznávacie a prípravné stretnutia vyvrcholia víkendovým pobytom v našom kňazskom seminári.

Pozývame vás prežiť tri dni v našom spoločenstve: od 28. do 30. marca 2014.

Záujemcovia budú mať možnosť spolu so seminaristami osobne si vyskúšať život vo formácii podľa seminárneho poriadku. Cieľom pobytu získať osobnú skúsenosť a objaviť krásu usporiadaného života, preniknutého modlitbou a prácou.

Víkendový pobyt v seminári možno absolvovať viackrát (t.j. vítaní sú aj tí, ktorí už v predchádzajúcich rokoch takéto stretnutia absolvovali a stále zvažujú, či sa uchádzať o prijatie do seminára. Nie je určené pre tých, ktorí sa o prijatie v našom seminári uchádzali a dostali trvalo zamietavú odpoveď).

začiatok: v piatok o 18:00 hod.

V prípade záujmu je potrebné registrovať sa na adrese: skurla@ktfke.sk. Tu treba adresovať aj všetky prípadné otázky.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič