adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


koncert Scholy Cantorum Casoviensis
autor:  Franišek Petruška
schola
pridané  15.12.2013 12:41

V stredu 11. decembra 2013 sa organizoval hudobný koncert Scholy Cantorum Casoviensis v jedálni domova dôchodcov v Košiciach. Bol to prvý koncert tohto druhu a preto, to bolo pre nás niečo nové. Celý koncert sme začali o 14:00 hodine, kde sme spievali niekoľko slovenských, ale aj latinských piesní, pomedzi to bola aj nádherná vsuvka organistu skladbou balada pre Adelu. Hlavnou myšlienkou koncertu bolo potešiť našich seniorov a vyčariť im úsmev na tvárach, čo si myslím sa nám aj podarilo. Všetkým prítomným sme na koniec koncertu odovzdali perníky ako malú pozornosť a zaspievali spoločne „Tichú noc“. Samozrejme mysleli sme aj na tých ktorí sa nemohli zúčastniť koncertu pre zdravotné problémy a tak sme sa vybrali priamo za nimi. Všetci nás privítali a bolo vidieť, že ich naša návšteva naozaj potešila. Bola to pre nás veľmi dobrá skúsenosť a verím, že nebola jediná.

v ľavo ostatné fotky: "FOTOGALÉRIA"


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič