adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Študentská kvapka krvi
autor:  Martin Miškuf
kvapka krvi
pridané  28.01.2014 18:59

Dňa 7.11.2013 sa v priestoroch átria teologickej fakulty v Košiciach konala akcia s názvom „Študentská kvapka krvi“. Táto akcia sa každoročne koná pod záštitou Kňazského seminára a Teologickej fakulty. Hlavnými organizátormi tohto ročníka boli naši dvaja infirmaristi – Rastislav Gönci a Martin Miškuf. Pre zvládnutie každej akcie je potrebná dobrá príprava. V prvom rade bolo nevyhnutné objednať pojazdnú transfúznu jednotku a potom akciu poriadne spropagovať. Vytlačili sa plagáty a pozvánky, nakúpil sa proviant na posilnenie účastníkov a pripravili sa priestory pre dôstojný a pokojný priebeh akcie. Tohtoročná kvapka krvi sa niesla pod heslom zo Svätého písma: „Toto vám prikazujem, aby ste sa milovali navzájom.“ A skutočne, mnohí darcovia brali možnosť podeliť sa o svoju krv ako skutok lásky k blížnemu. Každého darcu tešila myšlienka, že práve jeho krv niekomu zachráni život. V čase vyhradenom pre túto akciu, teda 3 hodiny, prišlo darovať krv celkom 46 darcov. 19 z nich nakoniec pre rôzne dôvody krv nemohli darovať, ale ich ochota sa taktiež cení. Počas akcie vládla príjemná atmosféra. Každý darca najprv podstúpil predbežné vyšetrenie a potom sa zúčastnil odberu. Medzitým sa viacerí bohoslovci starali o účastníkov ako najlepšie vedeli. Prísun tekutín a koláčiky na posilnenie organizmu nesmeli chýbať! A aj keď na niektorých darcov prišla chvíľková slabosť, či nevoľnosť, akcia dopadla nad očakávanie mnohých. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník študentskej kvapky krvi...


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič