adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Akolytát
autor:  Michal Škulka
slávnosť
pridané  27.09.2013 19:44

V pondelok, dňa 16. septembra 2013 sa v seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho konala slávnosť uvedenia do služby akolytov. Otec arcibiskup Bernard Bober ustanovil do služby akolytov šiestich bohoslovcov piateho ročníka. Po homílii kandidáti pristúpili k biskupovi, ktorý každému jednotlivo odovzdal nádobku s chlebom určeným na premenenie slovami:: "Prijmi nádobu s hostiami na slávenie Eucharistie a buď taký, aby si mohol dôstojne slúžiť Pánovmu stolu a Cirkvi". Akolyta odpovedal: "Amen".

Akolyta sa ustanovuje, aby pomáhal diakonovi a slúžil kňazovi. Jeho službou je starostlivosť o oltár, diakonovi a kňazovi pomáha pri liturgických úkonoch, predovšetkým pri slávení omše. Jeho úlohou je tiež aby ako mimoriadny vysluhovateľ rozdával sväté prijímanie. Ministérium akolytátu však neznamená len pomoc kňazom a diakonom v ich službe. Preto je veľmi dôležité, aby akolyti milovali Eucharistického Krista, často adorovali, rozjímali o tomto veľkom tajomstve a s láskou ho odovzdávali veriacim.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič